Politika i gospodarstvo

SAVJET MLADIH GRADA PLOČA: Održana edukacija za članove u organizaciji Udruge gradova

Dana 17.rujna 2022. godine u Pučkom otvorenom učilištu u Pločama održana je edukacija za članove Savjeta mladih Grada Ploča.

Tema edukacije bila je provedba jedne od aktivnosti iz Individualnog plana koji Grad Ploče provodi u okviru projekta Europe Goes Local (EGL), a koji ima za cilj osnaživanje mladih na lokalnoj razini odnosno uključivanje što većeg broja mladih u procese donošenja odluka na lokanoj razini.

Edukaciju je provela Udruga gradova, a osim što je bila namijenjena članovima i zamjenicima članova Savjeta mladih na istoj su sudjelovali i službenici Grada Ploča u čijem je opisu poslova među ostalim i jačanje suradnje sa Savjetom mladih i mladima općenito.


Edukacija je samo jedna od aktivnosti, a Grad Ploče će u narednom razdoblju kroz niz drugih aktivnosti jačati međusobnu suradnju i stvarati preduvjete za što veće uključivanje mladih u procese donošenja odluka na lokalnoj razini.

Tekst i foto: Eleonora Doboš/Radio Ploče