Politika i gospodarstvo

Sanirani potporni zidovi na Prišnici i Šarić Strugi – FOTO

Sanirani su potporni zidovi na Šarić Strugi i na Prišnici. Projekti koji su prijavljeni na javni poziv „Program podrške regionalnom razvoju 2018. godine“, a kojeg je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Cilj programa je podrška gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja novom Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), nisu razvrstana u potpomognuta područja, ali u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima Republike Hrvatske.

Nakon provedenog postupka javne nabave u veljači 2018. godine izabran je najpovoljniji ponuditelj – DOKO Gradnja d.o.o. Metković. Ponuđena i prihvaćena cijena 251.375,90 kn + PDV 62.843,98, ukupno: 314.219,88 kn (potporni zid Prišnica).


Za potporni zid na Šarić Strugi je ponuđena i prihvaćena cijena od 142.025,00 kn + PDV35.506,25, ukupno: 177.531,25 kn.

Radovi su izvedeni kroz 2018. do početka 2019. godine, a na priloženim fotografijama možete vidjeti stanje prije i poslije izvršene sanacije.

Gradu Pločama odobreno je sufinanciranje u iznosu od 200.000,00 kn od strane Ministarstva regionalnog razvoja.