Politika i gospodarstvo

Sanira se riva u Pločama

Grad Ploče je početkom srpnja ove godine uputio Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave radova sanacije rive u Pločama koje bilo potrebno dostaviti do 17.07.2017. godine.

Nakon isteka roka dostave, posao sanacije je dobila tvrtka Delmat galiot d.o.o. s najpovoljnijom ponudom.

Sanacija rive u Pločama obuhvaća kamenorezačke radove, a sve sukladno Troškovniku (link). Pažljivo ručno skidanje oštećenih i ugradnja novih kamenih ploča na mjesta gdje su bile oštećene ploče, kao i na mjesta gdje su ploče nedostajale. Izmjena kamenih ploča trebala bi se obaviti na 12 ili više različitih mjesta ukupne kvadrature 85 m2.


Također će se uzvršiti i izrada i ugradba kamenih poklopnica obrađenih štokovanjem i s oborenim vanjskim rubom. U svemu prema postojećem uzorku poklopnica na rivi.

Rok izvršenja radova iznosi 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora. Uredno izvršenje radova potvrđuje se zapisnikom, ovjerenim od strane predstavnika naručitelja i odabranog ponuditelja.

Vrijednost radova je 79.020,00 kn + PDV. Sredstva za nabavu planirana su Proračunom Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu.