Politika i gospodarstvo

REVIZIJA: Gradski aparat vam je preglomazan, imate viška zaposlenih sa prevelikim plaćama, stanje je neodrživo!

PLO?E, panorama

Jučer je održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča koja je započela u 9:00 sati i trajala čak 6 sati, do 15:00 poslijepodne.

Sjednica je bila, kako smo i očekivali, burna i iscrpljujuća ali sve je ostalo u granicama argumentirane i žive rasprave. Razlog zašto je trajala rekordno dugo u ovom sazivu je u točki dnevnog reda koja se odnosila na Izvješće o analizi poslovanja i ključnih pokazatelja Grada Ploča, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Ploča za razdoblje 01.01.2016.do 31. svibnja 2017. godine,  tj. na reviziju poslovanja za navedeno razdoblje.

Predstavnici tvrtke koja je obavila analizu poslovanja vrlo su detaljno i strpljivo prezentirali rezultate i odgovarali na pitanja vijećnika. A rezultati nisu nikako dobri, rekli bismo da su i alarmantni. Uostalom, to se i očekivalo samo je bilo pitanje koliko smo duboko u problemima.


Revizija je utvrdila da Grad Ploče ima stalni manjak novčanih sredstava, dugotrajna imovina iznosi 28 milijuna kuna sa 8 miljuna kuna potraživanja (4,6 milijuna je nenaplativo). Istovremeno ima kratkoročne obveze u iznosu od 30 milijuna kuna, a 22 milijuna je neko razgraničenje. Znači, ostaje na obvezama od 7 milijuna kuna koje se moraju platiti u roku od godinu, godinu i pol, a naplatit će se 3. I taj omjer se ponavlja.Drugi problem je višak zaposlenih. Letimičnim pregledom se uvidjelo da Grad nema dovoljno posla da bi svi ti ljudi koji su zaposleni radili puno radno vrijeme. Ne radi se u punom profilu za koji su plaćeni i tu se odljevaju sredstva koja se mogu preusmjeriti na potrebnija mjesta. Potencijal smanjenja zaposlenih postoji jer dio zaposlenika već sad osigurava uvjete za odlazak u mirovinu. Međutim taj model se nije pokazao dostatnim u prošlim mandatima budući da je jedan dio prihoda nepovratno izgubljen, u restrukturiranju finalnog proračuna, i Grad je ostao bez 3,2 milijuna kuna prihoda trajno. I to je bio trenutak koji do dan danas nije nikako amortiziran, a u međuvremenu su još troškovi rasli za skoro milijun kuna. Grad se nije pravovremeno prilagodio i 3,2 milijuna kuna smanjio jer je uspio to nadoknaditi prodajom imovine i manjim ulaganjem u infrastrukturu.

Dakle, prema reviziji, tekući minus je 20 % bez ikakvih ulaganja koja su planirana jer za njih izvora sredstava – nema.

Dugotrajna imovina Grada Ploča vrijedi 67 milijuna kuna (zemljišta, poslovni prostori, spomenici.. sve ono s čim grad raspolaže), a to je vrijednost samo onoga što je Grad dobio od MORH-a i onoga što je sam uložio. Grad ima i drugu imovinu koja nije popisana, nije upisana u zemljišne knjige, uvedena u katastar, i usklađena u cijelosti.

Grad raspolaže sa zemljištem površine 3,9 tisuća hektara, koje nije procjenjeno i nije unijeto u financijske izvještaje. Posjeduje i 1.339 m2 poslovnih prostora, 8 stanova sa 323 m2, a  sa svom tom imovinom ne postoji strategija upravljanja. Jer prodaja nije strategija.

Od 2008. do 2016. godine prodano je jako puno gradske imovine gdje je uprihodovano 24 milijuna kuna koja su u cijelosti uložena u komunalnu infrastrukturu.

Zaključak revizije je da dugotrajna imovina Grada nije pripremljena ni za kakvo upravljanje niti za donošenje strategije.

Grad Ploče ima 19 milijuna kuna potraživanja od kojih je 9 milijuna kuna nenaplativo zbog zastare, tj. loše politike naplate. Zastara je nastala zbog nedefiniranja pravovremene politike utuživanja. Grad je nečijim nemarom oštećen za 9 milijuna kuna!

Od 10 milijuna kuna ostalih potraživanja, milijun i 800 tisuća kn je potraživanje od javne ustanove Izvor koji nije u mogućnosti to platiti, 2 milijuna kuna je od Hrvtaskih voda koja Grad ne zadržava sebi pa se na njih ne može ni računati, 4.4 milijuna kuna se odnose na otkup stanova koji nisu dospjeli i naplaćivat će se u dužem vremenskom razdoblju i 200 000 kn je ulaganje u temeljni kapital svih društava koji su u vlasništvu Grada Ploča.

Praktički ostaje 1.6 milijuna kuna koji se mogu naplatiti realno u kratkom roku i s čim Grad može upravljati. Zaključno, od ukupno 19 milijuna kuna raspoloživo je 1.6 plus Izvor u nekoj perspektivi.

Što se tiče dugova, obveze za rashode poslovanja iznose 8.4 milijuna kuna plus 2.2 milijuna za nabavu nefinancijske imovine i obveza za kredite i zajmove u iznosu od 700.000 kn. Trenutno je Grad u takvoj situaciji da ima ukupno 11.3 milijuna kuna obveza.

U ove obveze su uključena i dugovanja Grada koje ima prema Komunalnom održavanju Ploče u iznosu od 2 milijuna i 100 000 kn koja nisu bila knjižena u Gradu. Posljedica nepriznavanja tih računa je ta što se u poslovnim knjigama Grada Ploča rashodi knjižili u manjem iznosu nego što su iznosi fakturirani, dok je s druge strane Komunalno održavanje kao obveznik PDV-a platio skoro 500.000 kn PDV-a državi!

Prema reviziji, ovaj iznos duga Grada u iznosu od 2.1 milijun kuna se mogao pokriti sa 2.3 mlijuna dobiti Komunalnog. Grad je uvijek mogao povući tu zadržanu dobit, priznat obvezu što je Grad i napravio dolaskom gradonačelnika Krstičevića na vlast. Priznati su računi, donešena je odluka o isplati zadržane dobiti i prebijena su dugovanja. Sve ono šta prethodna vlast nije napravila.

Zaključak revizije je sljedeći: Grad Ploče ima gubitak prihoda, počeli su atrofirat, ne postoji imovina koja je brzo utrživa, sustav je napravljen nakaradno, ne postoji tolika potreba za toliko uposlenih ljudi, niti se ima novaca za njih. Prvi sudski spor koji se izgubi će zanjihati Grad ako se ne bude moglo nešto prodati. Grad nema zemljišne knjige, što je preduvjet za dolazak bilo kakvog investitora. Model dosadašnjeg vođenja grada je potrošen. Gradske tvrtke stoje jako loše, kapaciteti nisu ekonomično iskorišteni, nije se ulagalo u sustave (pretežno su sredstva utrošena na plaće), nisu se omogućili viškovi da Grad nešto baštini, već je Grad iz prodaje imovine i suficita “iz dobrih dana” uložio više od onog što je bilo prodano. Model je potrošen jer nitko u proračunu više nema novaca, a imovine više nema jer ono šta nije prodano nije uknjiženo.

Grad je neodrživ na ovaj način.