Politika i gospodarstvo

Rasprava o imovini pod upravljanjem Ministarstva državne imovine i Ministarstva obrane Republike Hrvatske na području Grada Ploča

Sutra će se održati tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča. Na dnevnom redu nalazi se jedna točka koja glasi: “Rasprava o imovini pod upravljanjem Ministarstva državne imovine i Ministarstva obrane Republike Hrvatske na području Grada Ploča.” U obrazloženju za sazivanje ove Sjednice navodi se: “Grad Ploče je kroz Prostorni plan i Plan razvoja grada odredio kako se na području bivše “tehničke radionice lokalitet – POD CESTOM“, koji je napušten i devastira, predviđa izgradnja nautičke marine s 400 vezova sa popratnim sadržajem i hotelsko turističkim objektima. Prema saznanjima u ovom trenutku ne postoji konkretna inicijativa od nadležnih da bi se u kraćem roku navedeni prostor priveo gospodarskoj namjeni.

Ministarstvo ustraje na utvrđenju zona posebne namjene sa zaštitnim i sigurnosnim zonama za vojne lokacije Sidrište, Tatinje, otok Pločica te vojarnu „Neretva“, a time uvjetuje izdavanje svog pozitivnog mišljenja. Navedeno stajalište nedvojbeno ukazuje da se u dugoročnom razdoblju predmetna imovina neće moći koristiti u svrhu razvoja Grada i prenamjene za društvene, sportske, turističke, gospodarske i ostale namjene”, navodi se u pozivu za održavanje Tematske sjednice Gradskog vijeća koja će se održati sutra u Pučkom otvorenom učilištu s početkom u 8:30 sati.