Politika i gospodarstvo

Raspisani izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča

Gradonačelnik Mišo Krstičević na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča predložio je Gradskom vijeću donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča što je vijeće to i prihvatilo.

Dakle, kako je GV izglasalo, raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča, za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 27. svibnja 2018. godine.

Pravna osnova za donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča je u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o lokalnim izborima i Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča. Sukladno članku 4. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča, Gradsko vijeće donosi odluku o raspisivanju izbora, te dan njihove provedbe. Izbore provodi Izborno povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik.


Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četvrte godine. Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Ploča za 2018. godinu.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Ploča.