Politika

Raspisan Natječaj za ravnatelja JU za komunalne djelatnosti „IZVOR“ Ploče

Modro Oko

Gradsko vijeće Grada Ploča, Odbor za izbor i imenovanje raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove za komunalne djelatnosti „IZVOR“ Ploče:

Gradsko vijeće Grada Ploča, Odbor za izbor i imenovanje

 raspisuje


 N A T J E Č A J

 za izbor i imenovanje

ravnatelja Javne ustanove za komunalne djelatnosti „IZVOR“ Ploče

 

Uvjeti:

–          državljanstvo RH
–          VII stupanj stručne spreme društvenog,tehničkog ili biotehničkog područja i 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili VI stupanj stručne spreme društvenog,tehničkog ili biotehničkog područja i 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine .

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

–          Životopis
–          Domovnicu (preslik)
–          Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
–          Dokaz o radnom iskustvu  na istim ili sličnim poslovima
–          Program rada za četverogodišnje razdoblje
–          Potvrda da nije pokrenut kazneni postupak ( ne starija od 6 mjeseci)

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ u zatvorenoj omotnici na adresu: Gradsko vijeće Grada Ploča,Odbor za izbor i imenovanje, Trg kralja Tomislava 23, Ploče, 20340 s naznakom „Natječaj za ravnatelja javne ustanove za komunalne djelatnosti ‘Izvor’ Ploče“.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni