Politika i gospodarstvo

Radni posjet ravnatelja Državne geodetske uprave Ispostavi za katastar nekretnina Ploče

U organizaciji Državne geodetske uprave 26. i 27. listopada 2017. godine, u Metkoviću je održan 5. stručni susret geodetskih uprava Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Stručni skup je otvorio ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek izrazivši zadovoljstvo ponovnim okupljanjem geodetskih uprava. U stručnom dijelu susreta predstavljeni su organizacijsko ustrojstvo i zakonodavni okvir te aktualni projekti Državne geodetske uprave.

U sklopu navedenog skupa dana 27. listopada održan je radni posjet ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka, dipl. ing. geod. Ispostavi za katastar nekretnina Ploče. Sastanak je održan s voditeljem Ispostave Tihomirom Hercegom i službenicima ureda. Ravnatelj je informiran o stanju Ispostave, predmetima i budućim projektima novih katastarskih izmjera koje se planiraju u suradnji s Gradom Ploče.
Na temu novih katastarskih izmjera i reaktivacije Sporazuma o provođenju katastarske izmjere i/ili tehničke reambulacije u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Ploča koji je Grad sklopio sa DGU 24.ožujka 2009., predstavnici Grada već su početkom listopada ove godine obavili inicijalni radni sastanak sa voditeljem službe katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata, Državne geodetske uprave, gospodinom Mladenom Pandžom na kojemu sastanku je dogovorena dinamika postupanja te iduće predradnje nužne za realizaciju.