Politika i gospodarstvo

Rad na otklanjanju svih barijera za intenzivan razvoj Luke Ploče

Lučka uprava Ploče, u suradnji sa Svjetskom bankom, koja je najveći izvor financiranja kapitalnog ITT projekta u luci Ploče, organizacijski su nositelji Konferencije, koja će se održati 11. lipnja u Sarajevu pod nazivom ‘Unaprjeđenje olakšanja trgovine u luci Ploče u vezi Koridora Vc’.

Konferencija je organizirana s ciljem identifikacije i otklanjanja svih barijera za trgovinu luke Ploče na prometnom pravcu Ploče-Sarajevo-Budimpešta, kako bi se omogućio brži i kraći protok robe te povećala učinkovitost i kvaliteta lučkih usluga.

O važnosti otklanjanja prepreka za intenzivan razvoj luke Ploče, raspravljat će svi važni poslovni akteri iz javnog i privatnog sektora, koji svojim poslovnim aktivnostima mogu pridonijeti stvaranju efikasnog intermodalnog transporta sa distributivnim centrima i terminalima na koridoru Vc.


Među uzvanicima će tako biti akteri iz sektora transporta, željeznica, carine i granične kontrole te visoki državni predstavnici iz svih zemalja duž Koridora Vc. Iz Hrvatske, sudjelovat će predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva financija, i Hrvatske gospodarske komore. Lučku upravu Ploče predstavljat će ravnateljica dr.sc. Deša Rathman, a ispred Luke Ploče d.d. prisustvovat će njen direktor, kap. Ivan Pavlović.

Kroz poslovne radionice, zajednički će se analizirati postojeće stanje u luci Ploče i na Koridoru Vc, identificirati postojeće prepreke koje trenutno otežavaju nesmetan protok robe te, definiranjem mogućih rješenja, izraditi akcijski plan za njihovu implementaciju.

ppa.hr