Politika i gospodarstvo

Proračun Grada Ploča za 2015. godinu 30 milijuna kuna

proračun 2015. by ante šunjić

Planirani proračun Grada Ploča za 2015. godinu nešto je veći od 30 milijuna kuna i manji je za 3,2 milijuna kuna od rebalansiranoga proračuna za 2014. godinu, odnosno planirani proračunski prihodi manji su gotovo deset posto nego u 2014. Smanjenje proračunskih prihoda sastoji se prvenstveno od smanjenja prihoda od prodaje zemljišta, koji su planirani na razini od dva milijuna kuna.

Porez na dohodak od nesamostalnog rada, kao najizdašniji proračunski prihod jedinica lokalne samouprave planiran je u iznosu od devet milijuna kuna, otprilike na prošlogodišnjoj razini, planirani prihod od komunalnog doprinosa je 2,6 milijuna kuna, a onaj od komunalne naknade četiri milijuna kuna.

Prihodi od kapitalne pomoći države, županije i ostalih jedinica lokalne samouprave planirani su u iznosu od 2,2 milijuna kuna, a prihodi od pomoći izravnavanja decentraliziranih funkcija (JVP) su 1,9 milijuna kuna.


Najveći rashodi planirani su u Pododsjeku za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, 14,6 milijuna kuna, i razvrstani su u Program održavanja komunalne infrastrukture i Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Proračun je usvojen na sjednici Gradskoga vijeća održanoj nakon što je prethodna sjednica prekinuta, zbog rušenja kvoruma. Podsjetimo, na tu sjednicu nije došlo dvoje vijećnika vladajuće koalicije, Tonka Lovrinov (HDZ) i Zvonko Jerković (HSS), a sedmero oporbenih vijećnika ju je napustilo i srušilo kvorum, nakon što je odbijen njihov prijedlog da se s dnevnog reda skinu tri točke.

Ovaj put na sjednici su se pojavili dvoje vijećnika vladajuće koalicije i četvero oporbenih vijećnika. Zvonko Jerković, dopredsjednik Gradskoga vijeća Grada Ploča, razlog izostanka s prethodne sjednice obrazložio je lošom komunikacijom na relaciji HDZ-HSS, koja se, kako je ustvrdio, mora popraviti, te je naglasio kako njegova stranka ne namjerava rušiti HDZ-ovog gradonačelnika u Pločama.

S druge strane, oporbeni vijećnici ponovo su predlagali skidanje s dnevnog reda iste tri točke, ali nakon što je njihov prijedlog odbijen, ostali su na sjednici. Sami proračun, očekivano, za oporbu je nerealan i temelji se na neostvarivim prihodima od prodaje nefinancijske imovine, dok je za pločansku vlast racionalan i štedljiv. Za proračun je glasovalo desetero vijećnika, a protiv je bilo troje.

Tekst i foto: Ante Šunjić
www.slobodnadalmacija.hr