Politika i gospodarstvo

Proračun grada Ploča 31,6 milijuna kuna

vijećnici by slobodnadalmacija.hr

Proračun grada Ploča za 2016. godinu iznosi 31,65 milijuna kuna i sastoji se od 25,4 milijuna kuna planiranih prihoda poslovanja i 11,3 milijuna kuna planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada, kao najizdašniji proračunski prihod jedinica lokalne samouprave, planiran je u iznosu od gotovo devet milijuna kuna, prihod od prodaje zemljišta oko šest milijuna kuna, od komunalnog doprinosa 3,6 milijuna kuna, od komunalne naknade četiri milijuna kuna itd.

Najveći rashodi planirani su u pododsjeku za prostorno uređenje i komunalni sustav, oko 16 milijuna kuna, te u području gospodarstva i društvenih djelatnosti, preko pet milijuna kuna, za dječji vrtić, narodnu knjižnicu, Pučko otvoreno učilište, te programe kulture i sporta.


Gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić govorio je o planiranim investicijama po mjesnim odborima pri čemu je angažman pojedinih mjesnih odbora pohvalio, a neke je kritizirao, poput Mjesnog odbora Ploče, zbog nesudjelovanja u realizaciji projekta Dječjeg vrtića.

Vejić je pohvalno govorio i o Javnoj ustanovi Izvor, osobito djelatnici Ivanki Pažin, „jednoj od najvećih stručnjakinja na razini lokalne samouprave u privlačenju sredstava iz EU fondova“, ravnatelju te ustanove Đinu Zmijareviću, te pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Izvoru Škubonji.

Toni Zmijarević je, u ime Kluba vijećnika SDP-a, iznio sumnje u realizaciju predloženoga proračuna. „Brojke su prenapuhane i nerealne. Prodaja nefinancijske imovine iz rebalansa neće se ostvariti i ne dijelimo gradonačelnikov optimizam niti za planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine u slijedećoj godini. To će stvoriti rupu u proračunu od desetak milijuna kuna“, rekao je Zmijarević.

Prije samog proračuna, vijećnici su izglasali rebalans ovogodišnjega proračuna. Ukupni prihodi po rebalansu su 24,2 milijuna kuna i manji su za gotovo šest milijuna kuna (19,7 posto) u odnosu na ukupno planirane prihode.

Desetero vijećnika podržalo je rebalans ovogodišnjega proračuna i proračun za 2016.godinu, dok je četvero vijećnika SDP-a bilo protiv.

Tekst i foto: Ante Šunjić / www.slobodnadalmacija.hr