Politika i gospodarstvo

Promet luke Ploče povećan šest posto

Ukupno prekrcane količine tereta u pločanskoj luci u 2013. godini iznosile su više od 2,7 milijuna tona, što je povećanje od šest posto u odnosu na 2012., kada je prekrcano blizu 2,6 milijuna tona. Stoji to u privremenom nerevidiranom godišnjem financijskom izvješću Grupe Luka Ploče za proteklu godinu.

Prevladavajući tereti u ukupnoj strukturi prometa su rasuti tereti, koji s 1,8 milijuna tona predstavljaju povećanje od 13 posto u odnosu na 2012. Povećan je i promet generalnih tereta za šest posto, dok je zabilježen pad tekućih tereta za 14 posto.

Rast generalnih tereta u najvećoj je mjeri rezultat porasta prometa metalurških proizvoda (željezne gredice, valjana žica, rebrasti betonski čelik), prekrcaja čeličnih limova, jumbo vreća i sl., dok se pad kontejnerskoga prometa objašnjava padom osobne potrošnje u lučkome zaleđu i slabije dinamike izgradnje koridora Vc. Realan rast prometa rasutih tereta i općenito ukupnoga prometa bio bi znatno veći, uzimajući u obzir da je luka u 2012. računala na promet otpreme roba u transshipmentu ugljena za Italiju, čije su dopreme nastale u 2011. godini.


Poslovni prihodi

U 2013. godini poslovni prihodi Grupe Luka Ploče iznose 126,6 milijuna kuna, što je povećanje od 5,8 posto u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje iznose 118,7 milijuna kuna i bilježe povećanje veće od deset posto u odnosu na 2012., zbog povećanja prometa od šest posto. Operativni troškovi iznose 123 milijuna kuna, ili 13 posto manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

U 2013. izvršeno je restrukturiranje poduzeća, što je povećalo stavke vanjskih usluga za 11 posto i ostalih troškova za 14 posto, dok stavke troškova sirovina i materijala bilježe pad od sedam posto. EBITDA, dobit prije amortizacije, kamata i oporezivanja, je 15 milijuna kuna, što je povećanje od 24 milijuna kuna u odnosu na 2012., dok EBIT iznosi tri milijuna kuna, ili 25 milijuna kuna više nego godinu prije.

Grupa Luka Ploče zabilježila je neto gubitak od pet milijuna zbog provedbe restrukturiranja poduzeća, uvedena je nova sistematizacija i završen je proces zbrinjavanja viška zaposlenika. Trošak otpremnina iznosio je 8,5 milijuna kuna.

BiH – tradicionalno tržište

Najveći dio prekrcaja tereta u 2013. godini odnosi se na BiH, gotovo 87 posto, domaće tržište zauzima manje od deset posto ukupnoga prometa, oko 2,5 posto otpada na Veliku Britaniju, a ostatak na Crnu Goru. Kada su u pitanju rizici poslovanja, Luka Ploče je usmjerena na rad s ograničenim brojem klijenata u industrijskom i tržišnom okruženju, koje je podložno oscilacijama i kriznim situacijama u regiji.

Osim općeg utjecaja ekonomske krize, Luka Ploče je suočena s rizikom konkurencije drugih luka koje imaju povoljnije troškove unutrašnjeg transporta. Naime, pločanska tvrtka i dalje posluje na željezničkom koridoru s više operatera i uprava, što otežava pristup i proširenje poslovanja na daljnjim tržištima.

Luka Ploče trgovina d.o.o., tvrtka u stopostotnome vlasništvu Luke Ploče d.d., počela je s izgradnjom terminala za rasute terete, tijekom protekle godine obavljen je uži odabir proizvođača prekrcajne opreme za izgradnju terminala za rasute terete, završen je program zbrinjavanja viška zaposlenih, kao i proces reorganizacije Luke Ploče d.d.

Poslovanje Grupe Luka Ploče u prošloj godini pokazuje znakove oporavka i blagoga porasta u odnosu na 2012., a daljnji rast se očekuje i u ovoj godini, poglavito u segmentu prometa rasutih tereta. U pločanskoj tvrtki ističu kako su najvažniji partneri zadržali svoje proizvodne i tržišne pozicije s naznakama intenziviranja poslovanja u idućem razdoblju.

 Ante Šunjić

www.slobodnadalmacija.hr