Politika i gospodarstvo

Projektni prijedlog „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama“ prošao u Fazu 3!

Grad Ploče je, kako piše na službenim facebook stranicama Grada, 08.09.2017. godine prijavio projektni prijedlog „Građenje i opremanje Reciklažnog dvorišta u Pločama“ vrijedan 5.180.985 kn na natječaj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Grad je od nadležnog tijela (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), zaprimio obavijest kako je navedeni projektni prijedlog udovoljio svim kriterijima te zadovoljio Fazu 2 – provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete. Sada projektni prijedlog prelazi u Fazu 3 – provjera prihvatljivosti izdataka, čije rezultate, željno isčekuju, uvjereni u povoljan ishod.

Reciklažno dvorište ima značajnu ulogu u ukupnom sustavu novog održivog gospodarenja otpadom jer omogućuje građanima odlaganje vrijednih reciklabilnih sirovina, kao i odlaganje problematičnih vrsta otpada iz kućanstva. To je ograđeni i nadzirani prostor namijenjen odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada do trenutka kada će ih ovlaštene tvrtke obraditi ili zbrinuti. U reciklažnim dvorištima možemo bez naknade predati i do 30 različitih vrsta otpada, uključujući i neke vrste opasnog otpada.


Uspostava reciklažnih dvorišta zakonska je obaveza svih jedinica lokalne samouprave, pa tako i Grada Ploča. Reciklažno dvorište pridonijet će povećanju stope odvojeno prikupljenog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu.

U sklopu Reciklažnog dvorišta nalazit će se i Kutak za ponovnu uporabu gdje će se izdvajati otpad koji se uz manje popravke može ponovno koristiti.

U sklopu projekta provodit će se informativno-obrazovne aktivnosti, putem kojih će se građani detaljnije upoznati sa funkcijom reciklažnog dvorišta u sustavu gospodarenja otpadom i načinima na koji mogu propisno odložiti određene vrste otpada, s ciljem motiviranja građana da u što većoj mjeri u svojim kućanstvima odvajaju otpad.

Više o svemu uskoro!

Izvor: Grad Ploče/facebook