Politika i gospodarstvo

Projekt povezivanja talijanskih luka s lukom Ploče potaknut će i razvoj turizma

U prostorijama Lučke uprave Ploče jučer je održan sastanak između delegacije prijevozničkog poola talijanske Regije Abruzzo, Grada Ploče, Luke Ploče dd i Lučke uprave Ploče. Ovaj susret predstavlja kontinuitet dosadašnjih aktivnosti koje su usmjerene na povezivanje luka Regije Abruzzo (Ortona, Pescara, Vasto) sa lukom Ploče u cilju povoljnijeg prijevoza kamiona sa teretima ali također i prijevoza putnika posebno sa aspekta religijskog turizma zbog blizine Ploče Međugorju.

Ravnateljica Lučke uprave Ploče Deša Rathman je pozdravila talijansku delegaciju i sve sudionike sastanka, te je ukazala na spremnost Lučke uprave da konkretno podrži sve predložene aktivnosti na uspostavi redovne pomorske linije, po mogućnosti uz uključivanje nacionalnog brodara „Jadrolinije“. Luka Ploče je dominantno teretna luka ali je zainteresirana ponuditi i usluge prihvata putničkih i RO-RO/putničkih brodova zbog izuzetnog geoprometnog položaja luke Ploče te infrastrukturne povezanosti u dijelu već izgrađenih ali također i planiranih prometnica kroz Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

Svemir Zekulić, pomoćnik ravnateljice Lučke uprave Ploče predstavio je postojeće stanje te planove razvitka i izgradnje lučke infrastrukture u Pločama, pojasnio način organizacije na lučkom području i ulogu Lučke uprave posebno kod potencijalnog interesa za ulaganjem talijanskih partnera u neizgrađeno lučko područje te podrobno predstavio stanje i razvitak veza sa zaleđem i mogućnostima koje se otvaraju za unaprijeđivanje intermodalnog prijevoza putnika i roba. Predstavnici Grada Ploče i Luke Ploče dd su također izrazili interes za uspostavu takve linije, aktiviranje turističkog potencijala Grada Ploča i cijele Neretve te razvoja gospodarske suradnje posebno u logističkim aktivnostima.


Predviđa se skorašnje potpisivanje Sporazuma o suradnji i aktivnostima na zajedničkim projektima posebno imajući u vidu sredstva koje na raspolaganje stavlja Europska unija za projekte brodskog povezivanja.

 

www.ppa.hr