Politika i gospodarstvo

PRIOPĆENJE ŽO HDZ-A DNŽ SA SJEDNICE ODRŽANE 12. SVIBNJA 2014. GODINE

HDZ logo

Županijski odbor HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj 12. svibnja 2014. godine, a povodom moguće izgradnje termoelektrana na ugljen i plin u dolini Neretve donio je sljedeće priopćenje:

1. Županijski odbor HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije razumije i dijeli zabrinutost građana za moguće negativne posljedice izgradnje termoelektrana na ugljen i plin u dolini Neretve.

2. Županijski odbor HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije poziva Vladu Republike Hrvatske da najprije pojasni svoj prijedlog za uvrštavanje termoelektrane na ugljen u Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije budući da je navedeno u suprotnosti s izmjenama zakonodavne regulative iz područja prostornog uređenja donesenim tijekom 2013. godine. Naime, sukladno donesenim izmjenama planirani zahvat izgradnje termoelektrane snage 800 MW definira se kao građevina državnog značaja za koju se uvjeti provedbe zahvata definiraju Državnim planom prostornog razvoja. Spomenutim izmjenama zakonodavne regulative značajno se smanjuju ovlasti lokalne i područne samouprave u području predlaganja i donošenja odluka o prostornom planiranju. Stoga podržavamo napore lokalne samouprave u Gradu Pločama za pravovremenim, potpunim i odgovornim informiranjem šire javnosti o ovoj temi.


3. Županijski odbor HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije podržava ulaganja na području ove županije te ističe nužnost da su zahvati prethodno usklađeni s prostornim planovima te gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima. Pri tome posebice ističemo važnost sagledavanja utjecaja zahvata na okoliš i prirodu kako se navedeni zahvati ne bi negativno odrazili na dosadašnju kvalitetu života na području mogućeg utjecaja.

4. Županijski odbor HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije podržava provođenje najšire javne rasprave o mogućoj izgradnji termoelektrana na ugljen i plin u dolini Neretve, uz maksimalni angažman struke, kao i korištenje prava građana na referendumsko izjašnjavanje o ovoj temi.

 

Prenosimo s bloga Lijepa Naša Neretva…