Politika i gospodarstvo

Predstavnici Grada Ploča danas na potpisivanju Ugovora o sufinanciranju SANACIJE KLIZIŠTA U ULICI PETRA SVAČIĆA

Grad Ploče zaprimio je poziv Ministrice regionalnog razvoja i fondova EU, Gabrijele Žalac, na svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova koje će se održati danas u Zagrebu, 23.05.2018. godine, u 11:00h.

Projekt je Grad Ploče prijavio u listopadu 2017. godine, a riječ je o izradi projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u Ulici Petra Svačića u Pločama. Navedeno je prvi korak u rješavanju problema klizišta u Ulici Petra Svačića koji egzistira više od 12 godina i predstavlja realnu ugrozu po sigurnost ljudi i imovine. Grad Ploče će pripremiti dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu.
Trošak izrade glavnog projekta sanacije klizišta je cca 80.000 kn, od čega će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, po zaprimljenoj odluci, sufinancirati 85%, odnosno 70.000 kn.

“Osim izrade projektne dokumentacije, za što su nam sredstva odobrena, Grad Ploče je u ožujku 2018. godine prijavio i projekt radova na sanaciji klizišta u Ulici Petra Svačića na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za sufinanciranje sanacije klizišta u 2018. godini, a čija je procijenjena vrijednost 1.800.000 kn. Sufinanciranje koje je zatraženo od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja je u 70%-tnom iznosu ukupnog troška.


Prvi korak u rješavanju gorućeg problema u gradu smo uspješno savladali, a vjerujemo kako će projekt radova na sanaciji klizišta biti pozitivno ocijenjen od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja” – piše na službenim stranicama Grada Ploča.

– Zahvaljujući mom timu, koji je opet pokazao svoju kvalitetu, dobili smo sredstva za izradu projektne dokumentacije sa saniranje jednog velikog problema koji tu traje dugi niz godina, a koji je stajao po strani i s kojim se nitko nije bavio sve do sada. Ovi odobreni novci koje smo dobili na osnovu našeg projekta prijavljenog prije par mjeseci su prvi korak kojim će se financirati izrada dokumentacije i koji će dovesti do ishođenja građevinske dozvole za sanaciju istoga.

Još jednom čestitam mom timu koji neumorno radi na povlačenju novaca iz svih raspoloživih fondova i natječaja koji su dostupni – podijelio je na svom facebook profilu gradonačelnik Krstičević.

Izvor: Grad Ploče