Politika i gospodarstvo

Predstavljen investicijski potencijal i mogućnosti ulaganja u Grad Ploče

Gospodarska delegacija kineskog grada Huzhou predvođena zamjenikom direktora stalnog odbora skupštine grada Huzhou, gospodinom Dong Lixin posjetila je ŽK Dubrovnik. Predstavnice Županijske komore Dubrovnik, Nikolina Trojić i Jelena Diklić, prezentirale su im ulogu i rad Hrvatske gospodarske komore te ih upoznale sa strukturom gospodarstva te potencijalnim ulaganjima u Dubrovačko neretvansku županiju.

Predstavnik Plora-e Ivan Karamatić naveo je glavne karakteristike kapitalnih projekata Grada Ploča iz Kataloga investicijskih projekata prvenstveno Luke nautičkog turizma odnosno Marine a razgovaralo se i o drugom projektu navedenom u katalogu investicija Eko projektu „Sestrum“ koji spaja uzgoj morske i slatkovodne ribe u recirkulacijskim bazenima i obnovljive izvore energije. Predstavljeni su i potencijali poslovne zone „Vranjak“ i Luke Ploče.

Razvojna agencija Grada Ploča Plora pripremiti će materijale sa karakteristikama i komparativnim prednostima važnih projekata te će ih prevedene na kineski jezik distribuirati putem predstavništva Hrvatske Gospodarske komore u Kini a planiraju se i budući susreti sa potencijalnim investitorima.


Tekst i foto: Plora