Politika i gospodarstvo

Poziv građanima Ploča na aktivno uključivanje u javnu raspravu

Poziv svim udrugama, građanskim inicijativama, političkim strankama i svim građanima grada Ploča na aktivno uključivanje u javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Ploča

Udruga „Škanj“ želi ovim pozivom postići konsenzus svih zainteresiranih čimbenika civilnog društva oko Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča, koji za krajnji cilj ima radikalan zaokret razvoja grada prema turizmu, poljoprivredi i malom i srednjem poduzetništvu kao strateškim odrednicama održivog razvoja Grada Ploča.

Sukladno tome tražimo da se iz Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča ispuste svi postojeći članci koji za posljedicu imaju bilo kakvu trajnu ili dugoročnu promjenu u prostoru koja nije prethodno raspravljena i prihvaćena od svih čimbenika civilnog društva Grada Ploča (posebice članak 356e.) kojim se dozvoljava na području Grada Ploča proizvodnja električne energije u kogeneracijskim postrojenjima na biomasu snage do 5 MW.


U tom duhu mi iz udruge „Škanj“ pokrećemo ovu inicijativu te molimo vašu podršku dragi sugrađani i predlažemo:

  • da se predložene Izmjene i dopune PPUGP svedu na najnužniju formu usklađivanja sa zakonskim odredbama budući da smatramo da im treba prethoditi donošenje Strategije razvoja Grada Ploča,
  • tražimo konsenzus svih čimbenika civilnog društva oko izgradnje energetskih objekata te predlažemo radikalan zaokret razvoja grada prema turizmu, poljoprivredi, malom i srednjem poduzetništvu kao strateškim odrednicama održivog razvoja Grada Ploča,
  • pozivamo na zajedništvo sve predstavnike civilnog društva i molimo da nas podržite u ovoj inicijativi u interesu kvalitetnijeg suživota svih nas!

Udruga građana Škanj, Ploče