Politika i gospodarstvo

Potvrđeni prijavljeni projekti: gradi se crpna stanica u Kominu, asfaltiranje gradskih ulica

U Grad Ploče su pristigle potvrde o ispunjenim uvjetima prihvatljivosti, ispoštivanim rokovima i kompletnosti zahtjeva, koje je Grad Ploče poslao  Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova europske unije, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Radi se o izgradnji crpne stanice za oborinsku odvodnju u Kominu, koja bi riješila velike probleme, posebice u jesenskim i zimskim mjesecima kada su prisutne velike količine oborina, te dolazi do poplavljivanja. Izgradnjom betonskog šahta sa odgovarajućim pumpama za prikupljanje oborinske vode spriječile bi se poplave i modernizirao sustav odvodnje.

Drugi zahtjev, koji je također prošao, je za asfaltiranje ulica na području grada Ploča, a oba projekta Grad Ploče će sufinancirati u 20% -tnom iznosu.


Ured Gradonačelnika