Politika i gospodarstvo

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje (www.apprrr.hr) objavljen je natječaj (NN-46/2015). za provedbu podmjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava odnosno provedbi tipa operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava u okviru mjere M06 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja.

Prihvatljive aktivnosti ulaganja. odnose se na:

  1. kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  2. kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Pravilnika osim proizvoda ribarstva.
  3. kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta.
  4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
  5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
  8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,
  9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Aktivnosti iz točke (8) i (9) ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.


Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o provedbi podmjere 6.3 (NN-42/2015) i natječajem.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 15.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u Poslovnom planu koje su predmet tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan za razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva u skladu s odredbama iz Priloga V. pravilnika.Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive aktivnosti sukladno članku 15., stavak 1. i stavak 2. Pravilnika, a koje su definirane ciljevima iz članka 16. stavak 4. Pravilnika.

Izračun ekonomske veličine poljoprivrednih gospodarstava za sve potencijalne korisnike iz gradova: Metkovića, Opuzena, Ploča te općina: Zažablje, Slivno, Kula Norinska i Pojezerje – može se dobiti u Savjetodavnoj službi u Metkoviću, Kralja Zvonimira 22 (Milenko Buljubašić – mob. 091/4882 948 tel: 020/680-434). Za izdavanje potrebne dokumentacije stranke trebaju dostaviti na uvid : ARKOD zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, AGRONET-jedinstveni zahtjev (ako su u sustavu potpora) i JRDŽ (jedinstveni registar domaćih životinja ako drže stoku).

Rokovi za podnošenje zahtjeva za natječaj produljeni su od 12. srpnja do 31. srpnja 2015. godine putem AGRONET aplikacije.