Politika i gospodarstvo

Potpisan ugovor o koncesiji između Lučke uprave Ploče i tvrtke Biom d.o.o. Zagreb

U Pločama je potpisan ugovor o koncesiji između Lučke uprave Ploče i tvrtke „BIOM“ d.o.o. Zagreb u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja postrojenja za proizvodnju biodizela. Ugovor su potpisali ravnateljica Lučke uprave Ploče Deša Rathman i direktor tvrtke Biom d.o.o. Zagreb Milodrag Gadže.

Ugovorom o koncesiji koja je dodijeljena na period od 30 godina nakon provedbe javnog natječaja, ishođenja lokacijske dozvole, usvajanja Studije o utjecaju na okoliš te dostave svih potrebnih bankarskih garancija, tvrtka BIOM se obvezuje na lučkom zemljištu od 3 hektara izgraditi u potpunosti automatizirano postrojenje za godišnji kapacitet proizvodnje od 100.000 tona biodizela.

Ukupna predviđena vrijednost ulaganja koncesionara je približno 30 milijuna EUR-a prema dinamičnom planu, koncesionar planira započeti proizvodnju krajem 2016. godine te je predviđeno zapošljavanje 25- 30 djelatnika.


Osim financijskog efekta kojeg će Lučka uprava Ploče ostvarivati kroz naplatu koncesijskih naknada kao i lučkih pristojbi za brodove za dopremu sirovina i otpremu gotovog proizvoda, biti će omogućeni prihodi i drugim dionicima u lučkoj zajednici (operatorima, špediterima, agentima, kompaniji za tegljenje, pilotima, privezivačima itd.), a neizravno i drugim subjektima koji djeluju u Pločama.
Ravnateljica Lučke uprave Ploče Deša Rathman iskazala je iznimno zadovoljstvo potpisanim ugovorom naglasivši kako ovaj i ovakvi projekti podižu važnost i konkurentnost luke Ploče te ostvaruju pretpostavke njenog uspješnog poslovanja, rasta i razvoja u budućnosti.