Politika i gospodarstvo

Potpisan Ugovor o gradnji tlačnog cjevovoda EU novcem

Dana, 06.09.2017. u prostorijama Splitsko dalmatinske županije ravnatelj IZVORA Đino Zmijarević sa ravnateljicom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matildom Copić potpisao je Ugovor o financiranju Mjera 07.

U listopadu 2016.g. JU IZVOR Ploče, na temelju Programa ruralnog razvoja, u okviru Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ prijavila je projekt izgradnje tlačnog cjevovoda CS KLOKUN – VS PLOČE, ukupne vrijednosti 3.375.784,53 kn (bez PDV-a).

Aplikacija je ocjenjena pozitivno, te će se spomenuta dionica u 100%- tnom iznosu financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.


Nakon potpisivanja Ugovora o financiranju, provest će se postupak javne nabave za izvođača radova i stručni nadzor, te krajem godine krenuti u izgradnju projekta. Rok izvršenja je 24 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora.Projektom će se doprinjeti povećanju kvalitete opskrbe pitkom vodom, efikasnosti javne vodoopskrbe i smanjenju gubitaka vode iz sustava.

Dodana vrijednost projekta je očuvanje vodnog bogatstva izvorišta, a ujedno i racionalnija potrošnja električne energije jer će se realizacijom projekta maksimalno iskoristiti radni kapacitet crpne stanice. Svčanosti potpisivanja su između ostalih sudjelovali i državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede Marija Vučković, župan Splitsko dalmatinske županije Blaženko Boban, te gradonačelnik Grada Ploča Mišo Krstičević.

izvor.com.hr