Politika i gospodarstvo

POTPISAN UGOVOR: Dječjem vrtiću u Rogotinu 220 tisuća kuna za uređenje i opremanje

Grad Ploče dana 11.11.2020. godine sklopio je s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju Ugovor o financiranju projekta „Opremanja Dječjeg vrtića u Rogotinu“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 220.018,75 kn.

Projekt se financira u intenzitetu od 90% vrijednosti projekta iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, tip operacije 7.4.1 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalne razvojne strategije LAG Neretva unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.


“Cilj projekta je doprinijeti povećanju kvalitete života mladih obitelji čija su djeca trenutni ili budući korisnici dječjeg vrtića Rogotin. Projektom je obuhvaćeno uređenje vanjskog igrališta i opremanje unutarnjeg prostora vrtića adekvatnom opremom i namještajem, sve kako bi se unaprijedili prostorni i materijalni uvjeti za obavljanje poslova predškolskog odgoja i obrazovanja. Time će se omogućiti kvalitetnije i prostorno primjerenije pohađanje dječjeg vrtića, kao mjesta druženja i susreta. Primjereno opremljenim prostorom dječjeg vrtića formirati će se ugodan ambijent koji potiče djecu na aktivno učenje u kojem se u potpunosti mogu razviti individualni potencijali djece, potaknuti kvalitetno partnerstvo s roditeljima, te osigurati profesionalni rast i razvoj odgojitelja u cilju unaprjeđenja kvalitetne odgojno-obrazovne prakse.

Opremanjem dječjeg vrtića  unaprijedit će se usluga vrtića, doprinijet će se podizanju kvalitete obiteljskog života, te stvoriti preduvjet za ostanak mladih obitelji u naselju Rogotin” – napisao je gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević na svojim službenim mrežnim stranicama.

foto: Dječji vrtić Rogotin