Politika i gospodarstvo

Potpisan Kolektivni ugovor za NTF d.o.o. Ploče

Dana 05. lipnja 2014. godine potpisan je novi Kolektivni ugovor za NTF d.o.o. Ploče na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci s početkom primjene 01.travnja 2014. godine.

Odredbe ovako potpisanog Kolektivnog ugovora primjenjivati će se i nakon isteka roka na koji je isti sklopljen, sve do sklapanja novog Kolektivnog ugovora, a najduže 3 mjeseca od isteka roka na koji je sklopljen.

Naime, temeljem zaprimljene suglasnosti za potpisivanje Kolektivnog ugovora za NTF d.o.o. Ploče od strane Skupštine Društva dana 05. lipnja 2014. godine, Uprava Društva NTF-a, u sastavu g. Nikola Štula, predsjednik i g. Zoran Prskalo član pristupili su zaključivanju predmetnog Kolektivnog ugovora sa Sindikatom naftnog gospodarstva (SING) kojeg zastupa ovlašteni povjerenik, g. Tonći Marinović.


Ovakvim postupkom demantira se prethodno iznesen stav u medijima da Uprava Društva zajedno sa Skupštinom odbija potpisati Kolektivni ugovor za NTF d.o.o. Ploče, čime se ujedno i nastavlja kontinuitet postojanja istog akta počevši od 1996. godine. Ovakav Kolektivni ugovor sklopljen je u interesu radnika, čime su postojeća i veća prava radnika, zajamčena dokumentom koji obvezuje ovog Poslodavca.

 

Uprava NTF-a:

Nikola Štula, predsjednik

Zoran Prskalo, član