Politika i gospodarstvo

Postavlja se i uređuje promatračnica na Baćinskim jezerima – FOTO

U sklopu projekta “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve” na Baćinskim jezerima se postavlja i uređuje promatračnica za bioraznolikost s edukativnim sadržajem

Trenutno su odrađeni armirano – betonski radovi, zidanje potpornih zidova i stubišta prirodnim kamenom, a nakon toga slijede stolarski, izolaterski te, limarski radovi (objekt) te na kraju opremanje istog.

Podsjetimo, ukupna vrijednost projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“ je 14.356.064,90 kuna, od kojih  10.536.054,01 kuna financira EU kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, iz Fonda za regionalni razvoj.


Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, a partneri su jedinice lokalne samouprave Grad Ploče i Grad Metković, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Javna ustanova Regionalna razvoja agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA.

Na području Grada Ploča izvršit će se aktivnosti u vrijednosti 8.180.232,87 kuna, od čega EU financira 6.135.174,65 kuna, a Grad Ploče 2.045.058,22 kuna.

Očekivani rezultati projekta su revitalizacija, uređenje i stvaranje novih posjetiteljsko-edukativnih sadržaja u svrhu valorizacije prirodne baštine doline Neretve kroz turističku ponudu i održivi turizam. Projektnim aktivnostima postići će se i podizanje obrazovnog kapaciteta ciljnih skupina dionika o važnosti očuvanja i učinkovitog upravljanja zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 doline Neretve.

Promotivnim aktivnostima nastojat će se podići javna svijest o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 doline Neretve.