Politika i gospodarstvo

Poljoprivrednici u dolini Neretve na mukama: žive u jednom gradu, a zemlja im je u drugoj općini

foto: Denis Jerković/Hanza Media

Zabrana kretanja izvan mjesta prebivališta, koju je donio nacionalni stožer civilne zaštite izazvao je dosta nejasnoća na terenu, poglavito među poljoprivrednim proizvođačima, vlasnicima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u dolini Neretve, piše Stanislav Soldo za Slobodnu Dalmaciju.

Naime, u dolini Neretve su tri grada Metković, Opuzen i Ploče te općine Kula Norinska, Pojezerje, Zažablje i Slivno, a kako većina poljoprivrednika živi u jednoj općini ili gradu, a zemlja koju obrađuju nalazi im se u drugoj, moraju svakodnevno odlaziti izvan mjesta svog prebivališta.

Poljoprivrednici koji obrađuju svoju zemlju izvan mjesta prebivališta mogli bi se podvesti pod točku II stavak f. navedene odluke koja glasi: putovanje na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće.


Ali tu dolazimo do dodatnog pitanja, tko će tim poljoprivrednicima izdati potvrdu da bi mogli legalno otići na svoje posjede izvan mjesta prebivališta obrađivati zemlju. Sami sebi ako su vlasnici OPG-a, ali u problemu su oni koji nemaju registriran OPG, oni su definitivno u prekršaju

More je pitanja na koje ovdašnji poljoprivrednici čekaju odgovore, a jedan stiže iz Ministarstva poljoprivrede.

Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova.

Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.

Tko izdaje propusnice?

Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima.

Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom, ističu iz ministarstva poljoprivrede.

Tako će se propusnice izdavati posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu; proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama.

Jednako tako i pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica.

Kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača (uključujući mljekomate, otkupne centre i slično), a zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje, izdavat će se propusnice, kao i za nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,…), bez čega neće biti poljoprivredne proizvodnje ove sezone.