Politika

Počinje rekonstrukcija državne ceste od Pećine do Čeveljuše

Dana 07. svibnja 2020. godine izvršen je obilazak budućeg gradilišta izvanrednog održavanja državne ceste DC8 u Stablini na dionici Pećina – Čeveljuša ukupne duljine cca 2.200 m sa izradom novog vodoopskrbnog cjevovoda, autobusnih stajališta, nogostupa, odvodnje i javne rasvjete, prenose na službenim stranicama Grada Ploča.


Temeljem potpisanog Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranju radova na izvanrednom održavanju dijela državne ceste DC8, dionica 023: od km 1+000 do km 3+100 (Pećina – Čeveljuša), potpisanog između Hrvatskih cesta d.o.o. i Izvora Ploče d.o.o., i provedenog postupka javne nabave, za izvođača radova je izabrana tvrtka Colas Hrvatska d.d. iz Varaždina. Predviđeni rok izvršenja radova je 8 (osam) mjeseci, a planirano uvođenje odabranog izvođača u posao kraj svibnja 2020. godine.

Državna cesta D8 je gotovo najvažniji cestovni pravac na području cijele županije, a predmetna dionica prometnice je ujedno i osnovna veza zapadnog područja županije (naselja Brist, Gradac, Baćina…) sa gradom Ploče, a ujedno i veza na autocestu, te se ovom prometnicom odvija ne samo lokalni nego i tranzitni promet.

Realizacijom ovog projekta omogućit će se sigurno odvijanje prometa ovom dionicom državne ceste, te osigurati i bolja protočnost vozila. Ukratko, ovaj pravac će se staviti u „normalnu“ prometnu funkciju sa znatnim poboljšanjem sigurnosti ne samo vozila nego i pješaka što do sada nije bio slučaj.

Zbog poddimenzioniranosti vodoopskrbnog cjevovoda, velikih gubitaka vode, i općenito lošeg stanja vodovodne mreže, usporedno sa sanacijom državne ceste D8 u Stablini, pristupit će se izgradnji novog vodovoda u usjeku državne ceste u cilju osiguranja uredne (većih dostupnih količina vode i boljih tlakova) vodoopskrbe potrošača smještenih uz državnu ceste D8 u Stablini.

Predmetni cjevovod izvest će se vodovodnim cijevima od nodularnog lijeva (ductile) s naglavkom
promjera Ø 150 mm i Ø 100 mm, u duljini cca 1.900 m. Zasunska okna će se izvesti izvan kolnika državne ceste, kao i spojevi na postojeću i planiranu vodovodnu mrežu. Spojevi na postojeću vodovodnu mrežu izvest će se PEHD cijevima DN 110 mm i DN 63 mm.

Ukupna vrijednost radova je 13.733.125,72 kn (bez PDV-a) od čega je vrijednost izvođenja radova na novom vodoopskrbnom cjevovodu približno 1.850.000,00 kn (bez PDV-a).

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni