Politika

POČINJE GRADNJA? Brana na Neretvi u Opuzenu dobila građevinsku dozvolu

Hrvatske vode su ovih dana dobile građevinsku dozvolu za projekt navodnjavanja doline Neretve što među ostalim podrazumijeva i izgradnju brane za obranu od zaslanjenja između Opuzena i Komina. Upravo je brana za obranu od slane vode najznačajaniji dio ovog vodnogospodarskog sustava koji osim navodnjavanja ima funkciju i zaštitu od zaslanjenja doline Neretve, točnije ulijevanja mora u Neretvu za niskih vodostaja.

Stop slanoj vodi u korito Neretve


Prema projektnoj dokumentaciji brana bi sprječavala prodor slane vode u korito rijeke Neretve, što je iznimno veliki problem ovdašnjim poljoprivrednicima, posebno u ljetnim mjesecima kad je nizak vodostaj u more se ulijeva u Neretvu.

Slični sustavi obrane od zaslanjenja i prodora mora već su viđeni u Nizozemskoj, gdje su brane osim čuvanja poljoprivrednih površina od prodora mora i zaslanjenja postale prvorazredna turistička atrakcija.

Međutim, u ovom slučaju radi o tehnički manje zahtjevnom objektu, zamišljenom kao pokretna konstrukcija, bez građevinskih zahvata u zaštićenom krajoliku. Naručitelj i investitor projekta su Hrvatske vode. Kako doznajemo, u okviru usvojene varijante idejnog rješenja projekta „Navodnjavanje u donjoj Neretvi“,  pregrada je zamišljena kao laka mobilna konstrukcija u kojoj pomični dio svojim podizanjem u vrijeme plime kad je prodor mora u Neretvu najveći fizički spriječava prodor slane vode što omogućava nesmetano korištenje vode iz rijeke Neretve i rukavaca za navodnjavanje poljoprivrednih površina.

Pregrada u podignutom položaju podiže razinu vode uzvodno, stvara se se veći tlak što potiskuje slanu vodu na veće dubine. Za vrijeme oseke, pregrada je spuštena jer je količina dotoka slatke vode iz pravca Metkovića dovoljna za prirodno potiskivanje mora. Po mišljenju stručnjaka brana će biti aktivna u ljetnim mjesecima, kada je za niskog vodostaja i najintenzivniji prodor mora u Neretvu, dok će u zimskom periodu mobilna konstrukcija stalno biti spuštena.

Pregrada na Neretvi je konstruirana kao potopljena brana duljine 130 metara koja se sastoji od betonske konstrukcije i na nju zglobno vezanih mobilnih klapni poprečnog presjeka u obliku ribljeg trbuha. Osim centralne konstrukcije pregrade, u sklopu građevine predviđene su brodska prevodnica za svakodnevni prolaz brodova prema Metkoviću  i riblja staza koja će omogućiti migracije riba u vrijeme kada je podignuta pregrada, te kompresorska stanica.

Na zahtjev jedinica lokalne samouprave i nadležne lučke kapetanije, te temeljem preporuka Maritimne studije povećane su dimenzije brodske prevodnice čime će se omogućiti prolaz putničkih brodova do 60 metara duljine.

Studiju utjecaja na okoliš cjelokupnog projekta navodnjavanja doline Neretve koji uključuje i izgradnju brane između Opuzena i Komina možete ročitati na stanicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Izvor: Slobodna Dalmacija/Stanislav Soldo

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni