Politika i gospodarstvo

PLORA: Poziv na prijavu za projekt “Jačanje konkurentnosti poduzeća”

JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA

Predmet poziva je podrška ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije kako bi povećali njihovu sposobnost odgovora na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa. Svrha poziva je jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta.

Tko se može prijaviti?


 • Mikro, mali i srednji poduzetnici (obrt , j.d.o.o. i d.o.o.) iz sektora C – Prerađivačka industrija

Koliko je sredstava moguće dobiti?

 • Minimalan iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK
 • Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: 7.500.000,00 HRK

Što je moguće financirati?

 • priprema zemljišta; krčenje zemljišta;
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva;
 • troškovi montažne opreme i strojeva;
 • nabava mjernih uređaja;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver);
 • nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).
 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge stručnog nadzora građenja;
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu;
 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga.

Natječaj je u najavi, javite se na vrijeme kako bi mogli početi pripremati dokumentaciju.

Plora Ploče

Tag