Politika

PLINACRO: Grad Vrgorac je trebao pozvati građane da dođu na javni uvid predložene trase plinovoda

Posljednjih nekoliko mjeseci u Vrgorcu je aktualna rasprava o trasi magistralnog plinovoda Split-Ploče u dijelu koji prolazi kroz Vrgorsko polje. Naime, mjesni odbori toga područja, poljoprivrednici i ostali građani ne podržavaju predloženu trasu jer smatraju da će ona uništiti najplodnije poljoprivredne površine na području kojim će proći. Ovim problemom od početka se bave predsjednik Mjesnog odbora Veliki Prolog Ivan Franić, a radi saznanja najtočnijih informacija, a u cilju izbjegavanja spekulacija, predsjednik HNS-a Vrgorac, Roman Tolj je kontaktirao PLINACRO i od njih dobio slijedeće odgovore:

“Trasa magistralnog plinovoda Split-Ploče DN 800/75 koja prolazi kroz Vrgoračko polje smještena je kroz isto iz slijedećih razloga:

1. Uvažavanje važećeg županijskog/općinskog prostornog plana
2. Sigurnost plinovoda nakon izgradnje
3. Ekonomičnost izgradnje


OBJAŠNJENJE:
Prolaz trase magistralnog plinovoda kroz Vrgoračko polje uvjetovan je prije svega konfiguracijom terena, i to činjenicom kako je sjeverno i južno od Vrgoračkog polja planinski masiv većeg nagiba.
U podnožju oba planinska masiva nalazi se građevinsko područje koje se kod planiranja plinovoda treba nastojati izbjegavati iz razloga što bi prolaskom plinovoda kroz građevinsku zonu znatno limitirali istu u smislu izgrađenosti u blizini plinovoda, te je jedan od prvih uvjeta kod javnih uvida u studiju utjecaja na okoliš odnosno u idejni projekt, da se trasa plinovoda izmakne izvan građevinske zone.

Sukladno tome, Plinacro je u konkretnom slučaju prilikom definiranja trase plinovoda imao dvije mogućnosti: prolaz plinovoda kroz planinski masiv sjeverno ili južno od Vrgoračkog polja ili prolaz kroz samo Vrgoračko polje.

Prolaz plinovoda kroz planinski masiv obzirom na veliki nagib i konfiguraciju terena (stijena V-VII kategorije bočnog nagiba do cca 75°) tehnički je vrlo zahtjevan uz potrebna znatno viša financijska sredstva za izgradnju, kako zbog pripreme radnog pojasa i polaganja cijevi tako i zbog vraćanja terena u prvobitno stanje nakon izgradnje i krajobraznog uređenja, te osiguranja iskopanog materijala od erozije zbog površinskih voda koje su u tome dijelu značajne. Svakako je uzeta u obzir činjenica kako djelatnici Plinacro-a moraju vršiti periodične obilaske trase plinovoda i kontrole propuštanja plina kao i moguće potrebne intervencije koje bi na takvom nagibu terena vraćenog u prvobitno stanje bile gotovo nemoguće.
Iz navedenih je razloga trasa plinovoda odabrana kroz Vrgoračko polje, uz rubni dio građevinskih zona a time i rubni dio polja.

Plinovod će imati nadsloj iznad tjemena cijevi 1m, iz razloga dodatne sigurnosti istog uslijed eventualno visokih podzemnih voda (uzgona), te iz razloga da se iznad tjemena cijevi može naknadno posaditi većina postojećih poljoprivrednih kultura (vinograd i voćke) i nastaviti poljoprivredna proizvodnja.

Kao što je već spomenuto, Plinacro je sukladno Zakonu o prostornom uređenju bio obvezan provesti javne uvide u studiju utjecaja na okoliš kao i idejni projekt, što je napravljeno te je ishođena pravomoćna lokacijska dozvola.
Sukladno lokacijskoj dozvoli trenutno smo u fazi izrade glavnog projekta, te do 05.03.2015. moramo podnijeti zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.

Svako izmještanje trase plinovoda iz Vrgoračkog polja imalo bi za posljedicu i slijedeće:
– Ponovna izrada studije utjecaja na okoliš za cijeli plinovod
– Ishođenje nove lokacijske dozvole
– Neispunjenje roka za izradu glavnog projekta odnosno podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu a time i
– Neispunjenje plana ugovaranja i ulaganja jer bi spomenuti postupci trajali oko 2-3 godine

Treba napomenuti kako smo obilaskom trase plinovoda u studenom 2014. U razgovoru sa predstavnicima mjesnih odbora Vrgorac dobili informaciju kako nisu bili pozvani na javne uvide, ali to nije u domeni Plinacro-a, već lokalne samouprave koja je trebala isto oglasiti svim zainteresiranim stranama. Plinacro je bio nazočan u gradu Vrgorcu zakonski propisani broj dana te je odgovorio na sva pitanja zainteresiranih strana, temeljem čega mu je MGIPU izdalo lokacijsku dozvolu. Također, nije zanemariva informacija od istih kako oni protiv plinovoda nemaju ništa, već im je problem kanal Hrvatskih voda koji se u jednom dijelu planira graditi u koridoru plinovoda (što nije predmet utjecaja Plinacro-a), sa zaključkom: „ako pustimo Vas, morati ćemo i Hrvatske vode“, te je tu početak i kraj „problema“ prolaska plinovoda kroz Vrgoračko polje.”

plinovod vrgorac-ploče by vrgorac.blog.hr

Tumač boja:
Crvena boja – autocesta Split – Ploče
Plava boja – predložena trasa odvodnog kanala (Hrvatske vode)
Zelena boja – predložena trasa plinovoda (PLINACRO)

Tekst i karta: vrgorac.blog.hr

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni