Politika i gospodarstvo

Otvoreno pismo Foruma mladih SDP-a gradonačelniku Vejiću

SDP logo

Iz Foruma mladih pločanskog SDP-a smo dobili priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

Poštovani gosp. gradonačelniče,

Grad Ploče preplavljuje mnoštvo problema, no jedan od glavnih razloga za to je i nedovoljna uključenost i angažiranost mladih ljudi kod donošenja odluka. Mladi su upravo oni na kojima grad ostaje, a trenutna situacija u Pločama, mladim ljudima ne ostavlja puno prostora. Svjedoci smo da svake godine mlade Pločanke i Pločani odlaze iz grada, a onima koji tu ostaju, ne nudi se ništa. Stoga je potrebno, upravo da se uz vašu podršku mladi uključe u donošenje odluka. Mladi sa svojim mišljenjima, prijedlozima i preporukama o aktivnostima  i politikama za mlade, moraju imati alat kojim bi se gradskim vlastima u svakom trenutku, službeno mogli obratiti te iskomunicirati svoje želje i potrebe.


Stoga od Vas zahtjevamo da na načelima nediskriminacije, partnerstva, suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih, po Zakonu o savjetima mladih, krenete u proces osnivanja Savjeta za mlade Grada Ploča.

Upravo takvo tijelo u kojem bi aktivno sudjelovali predstavnici udruga mladih, učenička vijeća, studentski zborovi, podmlatci političkih stranaka i neformalne skupine mladih, bi bilo odlično mjesto za skup ideja i aktivnih mladih, koji bi svojim radom u našem gradu stvorili pozitvnu klimu za mlade, koje u ovome trenutku nema ni na vidiku.

Ploče su grad svih nas, a ne samo vladajuće elite. Reagirajte, jer svaki dan odgode je korak u dublji ponor u koji naš jedini biser tone.

Forum mladih SDP-a Ploče