Politika i gospodarstvo

OTVORENI PRISTIGLI ZAHTJEVI ZA KUPNJU STANOVA PREMA PROGRAMU POS-a

Dana 27. svibnja 2020. godine, u prostorijama Grada Ploča, članovi Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema programu POS, pristupili su postupku otvaranja pristiglih zahtjeva te je utvrđeno sljedeće:

  • Broj podnositelja zahtjeva: 140
  • Broj podnositelja zahtjeva s potpunom dokumentacijom: 72
  • Broj podnositelja zahtjeva s nepotpunom dokumentacijom: 68

Povjerenstvo je nakon pregleda pristiglih zahtjeva, a sukladno članku 21. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploča, odredilo propisati dopunski rok od 5 dana za dopunu dokumentacije svim onim podnositeljima zahtjeva za koje je utvrđeno da su podnijeli zahtjev s nepotpunom dokumentacijom.

Od pravovremeno zaprimljenih 68 zahtjeva s nepotpunom dokumentacijom, veći broj zahtjeva je nepotpun iz razloga nemogućnosti pribavljanja ili otežanog pribavljanja potrebne dokumentacije uslijed izvanrednih okolnosti u svezi korona virusa (COVID – 19).


Podsjetimo, Grad Ploče je u ožujku ove godine, produljio rok za dostavu zahtjeva za kupnju stana iz programa POS za mjesec dana, odnosno do 30. travnja 2020. godine, te pozvao potencijalne podnositelje zahtjeva da, ukoliko zbog obustave rada ili otežanih uvjeta rada nisu u mogućnosti ishoditi dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za kupnju stana, ipak podnesu zahtjev u produljenom roku.

Sljedeći korak u realizaciji projekta izgradnje stambenih jedinica uz poticaj javnih sredstava, je bodovanje pravovremeno zaprimljenih zahtjeva sukladno ranije utvrđenim kriterijima, te objava prijedloga Liste prvenstva.

Podnositelj zahtjeva imat će pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.

Prigovori će se moći podnijeti Povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ploča, a o osnovanosti prigovora odlučuje gradonačelnik Grada Ploča.

Na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva, konačnu Listu prvenstva utvrđuje gradonačelnik Grada Ploča te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ploča.

Nakon poduzetih prethodnih koraka i utvrđene objektivne potrebe za daljnjom realizacijom ovog projekta, Grad Ploče će nastaviti suradnju s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama, ustupiti najatraktivnije lokacije na području grada Ploča, te poduzeti sve potrebne radnje kako bi konačna cijena kvadratnog metra za buduće vlasnike stanova bila što povoljnija.