Politika i gospodarstvo

OSVRT GRADONAČELNIKA NA PROZIVKE: Rukovoditi jedinicom lokalne samouprave zahtjeva odgovorno planiranje

Gradonačelnik Krstičević se osvrnuo na nedavnu raspravu na Gradskom vijeću gdje se poteglo pitanje o uloženim sredstvima u obnovu ulice Tina Ujevića u Pločama. Prema riječima oporbe, koja je predbacila gradonačelniku prevelike troškove, “najmanje jedan tunel u Stablini mogao se riješiti sredstvima utrošenim za ulicu Tina Ujevića”.

Objavu gradonačelnika Krstičevića s pripadajućim fotografijama prenosimo u cijelosti:

RUKOVODITI JEDINICOM LOKALNE SAMOUPRAVE ZAHTJEVA ODGOVORNO PLANIRANJE


Ulica Tina Ujevića spada u ne baš recentno izgrađeni gradski kvart koji je specifičan po dva najveća školska objekta i dvorani Doma športova.

Do unatrag 3 godine taj kvart je izgledao kao stihiji prepušteni prostor kojeg je karakterizirao ili nedostatak potrebne infrastrukture za dostojanstveni prilaz objektima ili zapuštenost zbog neodržavanja, pa je bio sinonim za odrone zemlje na cesti, potpuni izostanak ulične rasvjete, nedostatak nogostupa za pješake, devastirano stepenište, nagurane automobile zbog nedostatka parkirnih mjesta, izostanak ikakvog organiziranog prostora na kojem učenici mogu provoditi školske odmore ili čekati ulazak u škole. Spoj na ulicu Stjepana Radića je omogućavao vozačima posebno iskustvo vožnje kroz zapuštene i uske šumske putove ograđene žicom.

Obzirom da su objekti za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje upravo epicentar zbivanja u ovoj ulici, od prvog dana smo krenuli i sa izradom cjelokupnog koncepta ove gradske ulice uzevši u obzir svaki specifični problem i sve prostorne preduvjete. Sukladno tome se uredila i sekcija Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića, tj. prostor stanice za školske autobuse i nogostup izdvojen od prometnice kojim se djeca trebaju kretati do školskih zgrada. Prometnica se proširila na adekvatne dimenzije, pokosi uz cestu koji su bili uzrok odrona su sanirani, napravili smo novu parkirnu površinu uz Dom športova, sanirali stepenište koje povezuje ulicu Stjepana Radića kojim se većina djece iz užeg djela grada spušta prema školama, povećali preglednost i sigurnost svih ključnih pješačkih prijelaza na ruti za školu, postavili uličnu rasvjetu gdje god je bila neadekvatna, u potpunosti rekonstruirali najzapušteniji sjeverni dio Ulice Tina Ujevića koji je od šumom zapuštenog jednotračnog puteljka postao predivna dvosmjerna prometnica sa nogostupom i rasvjetom čime je, osim iskoraka u pristupačnosti i sigurnosti, rješen i važan preduvjet pristupne ceste za Luku nautičkog turizma koja će se realizirati na prostorima lokaliteta „Pod cestom“.

Za potpunu realizaciju plana uređenja cijelog gradskog kvarta nedostaje još 3. faza, tj. rješenje školskog trga i adekvatnih parkirnih mjesta ispred samih školskih zgrada. Projekt kao takav je pripremljen i ima sve potrebne i ishođene dozvole za gradnju, a sami radovi bi prema planu trebali ubrzo krenuti. Za sve navedeno je bilo potrebno uložiti jako puno truda i strateškog promišljanja, ali ne po modusu „krpanja rupa i mazanja očiju“ već na način da imate rješenje koje u potpunosti kvalitetno i dugoročno optimizira navedeni prostor i sve potrebe zajednice u njemu.

Po završetku ove 3. faze uređenja i izgradnje ulice Tina Ujevića koja je svakodnevno odredište školske djece i kao takva ima svoju posebnost u prioritetima, ispunit će se sve komponente sigurnosti i potreba djece i roditelja vezanih za infrastrukturu navedenog područja. U zadnje tri i pol godine, od kada sam na dužnosti gradonačelnika grada Ploča u navedeno područje je uloženo 3.175.000,00 kuna, od čega je 1.590.000,00 kuna osigurano iz fondova. Dodatnih 700.000,00 kn osigurali smo iz vanjskih izvora financiranja za projekt uređenja i prometnog rješenja školskog trga koji će ubrzo započeti s realizacijom.

To je rezultat strateškog planiranja i odgovornog promišljanja pri korištenju javnog novca i kao takav sigurno ne zaslužuje paušalne i nedobronamjerne komentare i opaske političkih aktera koje se kao takve medijski izvlače van cijelokupne slike i prenose. Pogotovo kad takve izjave i komentari dolaze od strane grupacije i pojedinica koji su 8 godina bili u poziciji koja je trebala rješavati probleme, a neradom su dodatno devastirali navedeno područje, koristeći javne resurse jedino u istraživanju tržišta gastronomije.

Vezano za infrastrukturne probleme i situacije u Stablinskoj ulici koja je pred 80 godina inicijalno bila prostor željezničkog koridora, te se kao građevinsko područje relativno neplanski razvijala, također se pristupilo strateškom promišljanju i planiranju.

Stoga je u proteklom razdoblju, u kojem obnašam dužnost Gradonačelnika, izrađena dokumentacija za sanaciju 2. tunela, revidiran projekt sanacije 1. tunela kojim će se ostvariti znatne uštede u odnosu na prethodno izrađen projekt (ne umanjujući kvalitetu izvedbe istog), napravljen projekt spoja Stablinske ulice na DC8 Čeveljuša te ishođena građevinska dozvola za isti čemu je prethodilo izuzetno komplicirano i dugotrajno rješavanje svih imovinsko pravnih odnosa na navedenoj trasi prometnice.

Rukovoditi jedinicom lokalne samouprave u današnje vrijeme u kojem je RH članica Europske unije i ima na raspolaganju sredstva sufinanciranja sukladno programskim razdobljima, zahtjeva odgovorno planiranje da bi se, sa relativno zadanim i ograničenim financijskim resursima koje Grad ima, ostvarili bitni projekti za unapređenje kvalitete života i funkcioniranja zajednice. Jednostavnije rečeno, uspjeh rukovodstva ogleda se kroz realizaciju što većeg broja planiranih projekata koji su sufinancirani iz dostupnih fondova. Stoga često prioritete određuje mogućnost aplikacije i odobrenja projekata od strane nadležnih tijela RH.

Infrastruktura u Stablinskoj ulici nije do sada bila prihvatljiv projekt za sufinanciranje, a obzirom da u nekakvoj predvidivoj budućnosti nemamo najave da će biti, odlučili smo realizirati navedene projekte vlastitim sredstvima u narednom razdoblju.

Javni natječaj za izvođenje radova po projektu za uređenje školskog trga će kroz narednih par dana postati aktualan, te će se po izboru izvođača krenuti sa radovima. Do kraja godine očekujemo ishođenje akta o gradnji za 1. tunel u Stablini sukladno revidiranom projektu, te će se sukcesivno krenuti i u procedure javne nabave i izvođenja radova sanacije navedenog tunela.

Fotodokumentaciju infrastrukturnog stanja Ulice Tina Ujevića i spomenute sekcije Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića, prije i nakon intervencija u prostor koje su odrađene u zadnje 3 godine, možete pregledati u nastavku.

Također, u prilogu su i detalji iz projekta uređenja i prometnog rješenja školskog trga u Pločama za koji ćemo natječaj za izvođenje radova ubrzo objaviti.