Politika i gospodarstvo

Osnovna škola »Vladimir Nazor« Ploče traži ravnatelja

Školski odbor Osnovne škole »Vladimir Nazor« Ploče raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

Ravnatelj/ica školske ustanove prema članku 126. stavcima 1. – 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u koji se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:


a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz čl. 157. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se mogu javite osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola »Vladimir Nazor« Ploče, Tina Ujevića 3, 20340 Ploče, s naznakom: »Za natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati«.

U rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Više detalja o natječaju možete vidjeti OVDJE.