Politika i gospodarstvo

Odzvonilo otimačini državnih parcela

Nakon višegodišnjih uzurpacija i ilegalnog obrađivanja državnih parcela, često na granici i fizičkog razračunavanja pojedinaca, konačno se uvodi red u dolini Neretve. Državna agencija za poljoprivredno zemljište koja je preuzela gospodarenje državnim agrarom raspisuje natječaj za višegodišnji zakup zemljišta na području Metkovića i Ploča.

Tako je odzvonilo brojnim uzurpatorima, koji su ilegalno sadili ne samo sezonsko voće i povrće već i podizali trajne nasade. Ilegalno obrađivanje na djelu je u Metkoviću i Pločama, dok je na području Opuzena i Slivna koliko-toliko uređeno stanje i tamo zakupoprimci državno zemljište obrađuju do 2016. godine, na temelju ugovora s Gradom Opuzenom.

Stanje u Metkoviću ipak je najnesređenije, na što je nadležne institucije upozoravala aktualna gradska vlast. Naime, u dopisu Državnom odvjetništvu, Agenciji za poljoprivredno zemljište i Ministarstvu poljoprivrede upozoravaju na brojne primjere nezakonitog postupanja pojedinaca na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države.


Na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH, koje je godinama uzurpirano od strane fizičkih osoba, koje ga obrađuju bez ikakve pravne osnove, posađeni su trajni nasadi voća. Riječ je o lokalitetu Vrbovci, koji je zanimljiv poljoprivrednicima i koji je bio predmetom zakupa, što je zbog nepravilnosti poništilo Ministarstvo poljoprivrede.

Gradska vlast Metkovića pisala je o tome Agenciji za državno zemljište, koja uskoro raspisuje javne pozive za zakup na području Metkovića (119 ha) i Ploča (524,29 ha), a u pripremi je i javni poziv za Kulu Norinsku, područje Luke, nakon što povjerenstvo za obraslost obiđe teren i utvrdi vrijednost drvne mase.

– Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup na rok od 50 godina. Javni poziv bit će objavljen na mrežnim stranicama Agencije i na oglasnim pločama općine ili grada. Javni poziv otvoren je 15 dana, a naknadna dopuna dokumentacije nije moguća – pojasnila je Željana Ivanuš iz Agencije.

Dužnici nemaju šansi
Podsjetimo, do sada su se nekoliko puta mijenjala zakonska rješenja oko podjele državne zemlje. Prema tim odredbama zemljištem su gospodarile jedinice lokalne uprave, gradovi i županije, na temelju programa raspolaganja i uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Vlada Jadranke Kosor pred sam kraj mandata dopustila je bila čak i prodaju državnih parcela, ali u Neretvi to nije prošlo, unatoč provedenim natječajima za prodaju. Nakon promjene državne vlasti, Vlada Zorana Milanovića napustila je sustav prodaje državnih parcela te uvela višegodišnje zakupe i koncesije, osnivajući Agenciju za poljoprivredno zemljište, koja je preuzela nadležnosti glede raspolaganja državnim zemljištem.

Prema novom Zakonu, sudionik javnog poziva za zakup državnog zemljišta može biti fizička ili pravna osoba, koja je platila sve dospjele obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Zakonodavac je propisao i pravo prvenstva pod jednakim uvjetima, a ono se odnosi na poljoprivrednike koji Agenciji dostave svoj gospodarski program, ili pak one koji su već u posjedu tih parcela za koje se traži novi zakup, dok je visina ponuđene zakupnine na trećem mjestu i ona ne može biti dvostruko veća od početne cijene.

Povjerenstvo
Povjerenstvo za dodjelu državne zemlje u zakup čine dva predstavnika jedinice lokalne samouprave, gradova i općina, te tri predstavnika Agencije. Oni zajednički pregledava zaprimljenu dokumentaciju sudionika javnog poziva, boduju dokumentaciju i ponuđene zakupnine. Gospodarski program boduje se do 60 bodova; dosadašnji posjednik, ako je u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja 20 bodova te visina ponuđene zakupnine do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine, koja nosi najviši broj bodova.

 

Tekst: Stanislav Soldo
Foto: Denis Jerković / CROPIX
www.slobodnadalmacija.hr