Politika i gospodarstvo

Održana 22. sjednica gradskog vijeća

Danas je održana 22. po redu sjednica Gradskog vijeća Ploča na kojoj je prisustvovalo 12 vijećnika. Sjednicu je vodio predsjednik Davor Mihaljević, a osim vijećnika sjednici su nazočile i gradske službe, te predstavnici medija.

Kroz vijećnička pitanja bilo je više tema, a veću pozornost svakako je privuklo i pitanje mogućeg ukidanja stalne službe suda u Pločama,kao i PP Ploče, za što je predsjednik Vijeća Mihaljević zatražio i sazivanje hitne sjednice, s obzirom da bi to bio veliki udarac za Ploče.

“Apeliramo prvenstveno na ministra Orepića kao ministra MUP-a da se zauzme za to da PP Ploče ostane u Pločama, isto kao što se nadamo da ćemo u ovom imati jedinstven stav kao Vijeće i time očuvati cjelovitost našeg grada, te poslati jasan apel višim instancama”, izjavio je gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić.


Gradonačelnik Vejić dopis će još danas uputiti i ministru Šprlji oko situacije sa službom suda u Pločama.

“Nemam problema oko toga “čija” je Vlada, za Ploče spreman sam pisati,apelirati i boriti se za Ploče, bilo kojoj postavi Vlade RH”, nadodao je Vejić.

Između ostalog, vijećnica Ana Musa interesirala se za pitanje projekta eko kampa na ušću Neretve. Podsjetila je i na činjenicu da još davne 1974.godine bivša Skupština općine Ploče nije objavila donešenu odluku o zaštiti desne obale, tj. Parila, te da je 2007. naprasno prekinut proces proglašenja Parka prirode Donja Neretva.

Vijećnici su na ovoj sjednici donijeli Odluku o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vranjak (nekretnine poslovne namjene), a usvojen je i Prijedlog za dodjelu Nagrade grada Ploča u 2016.godini.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Ploča ukupno je zaprimilo dva prijedloga za dodjelu nagrada Grada Ploča u 2016.godini i to od strane RK Dalmatinka, Marti Žderić, za izniman doprinos na promociji rukometnog sporta i Grada Ploča.

Prijedlog prijave za skupnu nagradu pristigao je od strane gradonačelnika Ploča Krešimira Vejića, i to za udrugu osoba s invaliditetom iz Ploča, za izniman doprinos na unapređenju kvalitete života osoba s invaliditetom.

Odbor je na sjednici održanoj 05.svibnja 2016. konstatirao i da po raspisanom natječaju, nije pristigao niti jedan prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo.
Tako će na ovogodišnjoj svečanoj sjednici Gradskog vijeća Ploča, nagrade biti uručene predloženima.

Na ovoj sjednici donešena je i Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Ploča.

Inače, ovom Odlukom određuju se operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Ploča s ciljem priprema i sudjelovanje u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. Operativnim snagama rukovodi i koordinira gradonačelnik Ploča uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Grada Ploča.

Usvojena je jednoglasno i Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ploča, Plan zaštite i spašavanja Grada Ploča, te Plan civilne zaštite Grada Ploča, dokumenti usklađeni s najnovijim Pravilnikom o metodologiji izrade.

Kompletno obrazloženje za ovu točku dao je i sam predstavnik ovlaštenog izrađivača Planovi i procjene j.d.o.o. Varaždin, gdin. Nenad Vidović objasnivši proceduru donošenja ovih akata, kao i pojedine dijelove Procjene.

Gradsko vijeće Ploča na ovoj je sjednici pismeno obaviješteno i o razrješenju i imenovanju članova Upravnih vijeća JU Izvor Ploče, te Dječjeg vrtića Ploče.

Razrješeni s tih dužnosti su Jerolim Vladimir i Tonka Lovrinov, a imenovani su Goran Kovač i Marjan Scipioni.

Predsjednik Vijeća Davor Mihaljević predložio je vijećnicima da svoju današnju naknadu usmjere i doniraju za obnovu Vodotornja u Vukovaru, što su prisutni vijećnici i prihvatili.