Politika i gospodarstvo

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća: Nitko neće u Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta

U Pučkom otvorenom učilištu Ploče održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča na kojoj je 16 vijećnika (Anka Musa odsutna) raspravljalo o 12 točaka dnevnog reda.
Vijećnici su prvom točkom dnevnog reda usvojili zapisnike s prošle sjednice (10. i 11.tematske), a druga točka dnevnog  reda dala je na raspravu Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ploča za 2013.godinu.
Inače, revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija, a ovo izvješće  Gradu je dostavio Državni ured za reviziju, koji je putem svojih državnih revizora istu i obavio.
Unutar Izvješća je i Financijski izvještaji (prihodi, rashodi, primici i izdaci), a ciljevi revizije su, između ostaloga, utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u skladu s planom.
Revizija je u Gradskoj upravi provjerila i usklađenost poslovanja sa  zakonima i drugim propisima, te druge aktivnosti vezane uz poslovanje Grada.
Revizija je dostavila „uredan nalaz“ u kojem revizori nalažu još procijeniti vrijednost zemljišta u vlasništvu Grada  i procijenjenu vrijednost evidentirati u poslovnim knjigama u skladu s odredbama.
Duža rasprava povela se o pitanju prometa u gradu, pa se tako  raspravljalo o organizaciji i načinu naplate parkiranja i o sličnim stvarima.
Prihvaćen je i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i osnivanja zemljišnih knjiga za k.o. Ploče, kojom se omogućava suinvestitorima da kod jednokratne uplate cjelokupnog iznosa sufinanciranja ostvare popust od 5% do 15 %, sukladno visini obračunatog iznosa.
Žustra rasprava povela se i oko točke  dnevnog reda o prijedlogu odluke o proglašenju sportskih klubova od posebnog interesa za Grad Ploče. Naime, Gradskom vijeću dostavljen je prijedlog RK Dalmatinka i NK Jadran LP, a čijim bi prihvaćanjem ova dva iznimno uspješna kluba bila proglašena sportskim klubovima od posebnog interesa.
Obrazloženje je za ovu točku dao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča Izvor Škubonja, obavijestivši vijećnike o dostavljenom prijedlogu  spomenutih klubova.  U svom prijedlogu su, kao jedan od razloga naveli i da športska zajednica Grada Ploča odnosno predstavnici klubova i športskih udruga koji je tvore sastaje se od skupštine do skupštine, a onda rad zamire te Zajednica služi uglavnom za transmisiju sredstava iz Programa javnih potreba u športu na području grada Ploča i to počesto po kriterijima koji su u suprotnosti s Programom, a kako kažu, uvijek na štetu ta dva kluba.
RK Dalmatinka i NK Jadran LP po završetku rasprave, proglašeni su klubovima od posebnog interesa. Protiv ovakve odluke bili su : Zoran Bule,Toni  Zmijarević,Nada Ivanković i Ante Ćopo. Za ovakvu odluku glasovali su: Davor Mihaljević, Zvonko Jerković, Tonka Lovrinov, Tereza Čović, Tomislav Batur,Toni Grgurinović, Jurica Šetka, Viktor Markota i Božo Škarić.

Osma točka dnevnog reda pred vijećnike je donijela temu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Ploča.  Gradsko vijeće ni nakon rasprave nije uspjelo iznaći ime onoga tko će biti u Povjerenstvu za zakup poljoprivrednog zemljišta. Na ovoj sjednici predloženi su Mate Dugandžić i Ante Ćopo, no oni su odbili tu dužnost, a o ovoj vrlo važnoj temi  vijećnici će nastaviti raspravljati i ime člana Povjerenstva dati u ponedjeljak u nastavku ove sjednice.
Vijećnici su na 12.sjednici još prihvatili prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru za 2014.godinu, odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ca Narodne knjižnice Ploče, suglasnost za izmjene i dopune StatutaPučkog otvorenog učilišta.
Nastavak sjednice, odnosno rasprava o osmoj  točki dnevnog reda predviđen je za ponedjeljak, 21.11.2014. s početkom u 08,30 sati.