Politika i gospodarstvo

Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Ploča

U Pučkom učilištu u Pločama održana je deseta po redu sjednica Gradskog vijeća Ploča, na kojoj su uz svih 17 vijećnika prisustvovali i gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić, dogradonačelnici Mate Dugandžić i Zdenko Mateljak, v.d.pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča Izvor Škubonja i predstavnik Službe za financije Grada Ploča Mijo Šuman.

Vijećnici su raspravljali o polugodišnjem Izvješću o radu gradonačelnika, ali i o polugodišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Ploča za razdoblje 01.01.2014. do 30.06.2014. godine, unutar kojega je bilo i izvešće o izvršenju Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture, izvršenju programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča,izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča, te izvješće o korištenju proračunske pričuve.

U svom polugodišnjem izvješću gradonačelnik je naglasio kako je s obzirom da se radi o prvoj polovini godine, koja je zbog procedure i pripreme planova na realizaciji projekata, zapravo i siromašnija izvođenjem radova.S realizacijom Proračuna nije zadovoljan , ali se u drugoj polovici godine ipak očekuje bolji financijski rezultat na prihodovnoj strani.


Proračunski prihodi su niži s obzirom da je izostao prihod od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta), kao i malo ostvarenog komunalnog doprinosa. Komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 2.083.028,59 kn ili 52,08 % u odnosu na godišnji plan, i smatramo da će se do kraja godine planirana sredstva u cijelosti ostvariti uz kontinuirani predan rad na naplati dospjelih dugovanja.

Nažalost trenutna situacija u gospodarstvu u RH je katastrofalna, investicije su praktički zamrle, što se naravski odražava i na jedinice lokalne samouprave, pa se tako odrazilo i na naš grad, a vidljivo je u kočenju mnogih projekata koje smo započeli, a Vlada RH nam uskratila pomoć.

Slijedom navedenog, nije bilo ni potražnje za zemljištem u Poduzetničkoj zoni Vranjak. Grad Ploče će biti primoran u budućem razdoblju razmisliti o sniženju cijena zemljišta u poduzetničkoj zoni. Također, rebalans Proračuna će biti nužan u što skorijem roku. Iz tekućeg poslovanja financirala su se ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Transferi proračunskim korisnicima funkcionirali relativno uredno, jer uložili smo napore kako solventnost Grada ne bi došla u pitanje. U skorom vremenu će nadamo se, rekao je gradonačelnik Vejić, biti realizirane najavljene investicije na lučkom području (Top logistic,BIOM),kao i na gradskom području (ex.Brodometal) što bi rezultiralo novim zaposlenjima, a samim time i povećalo proračunske prihode. Da se ne radi samo o lošem trendu i to samo po Grad Ploče, dokazuje i podatak da je u susjednom nam Metkoviću narastao broj nezaposelenih za čak 11,5 %.

U Gradu Pločama nastavilo se s projektom katastarske izmjere na području grada Ploča. Ministarstvo pravosuđa uistinu sporo realizira projekte na području RH, pa tako, unatoč mnogim požurnicama za pomoći Pločama, nikad nismo dobili odgovor, a kamoli pomoć.

Grad je uložio 5 milijuna kuna u katastarsku izmjeru a rješavanje imovinsko-pravnih odnosa imperativ je napretka. Nastavljen je proces izrade PPUG kao strateškog dokumenta koji određuje budućnost grada.Pripremljena je dokumentacija za izgradnju Dječjeg vrtića Ploče. Dokumentacija je aplicirana na natječaj u MInistarstvu znanosti, obrazovanja i športa na sredstva iz fondova EU. Nastavilo se i s radovima na kapitalnom projektu ulaza u Rogotin, kao i uređenja obale i šetnice. Gradonačelnik je upoznao vijećnike i s vrlo dobrom suradnom s talijanskim partnerima, o potpisivanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji s Rodi di Garganico. Otvaraju se vrata time i investitorima,nastavljaju aktivnosti i na uvođenju brodske linije iz Italije za Ploče.

Potpuno neutemeljeno otpuštanje djelatnika HŽ Carga u Pločama još je jedan od dokaza nekorektnog odnosa Vlade RH prema jedinicama lokalne samouprave, posebice prema Pločama. U više navrata gradonačelnik je nizu ministara upućivao apele za rješavanje statusa bivših vojnih objekata,koji predstavljaju ruglo u našem gradu, zatim za nerješavanje statusa državnog poljoprivrednog zemljišta koji na našem području koči daljnji razvoj poljoprivedne proizvodnje. Gradonačelnik ističe i neinformiranje njega osobno i gradske uprave o projektima Vlade RH na području našeg grada, koji su od presudne važnosti za naše sugrađane, a ovom prilikom istaknuo je upravo slijedom toga i potencijalnu izgradnju termoelektrane u Pločama jer inzistira da na ovakvim projektima koji dugoročno određuju život na našem području moraju biti inforrmirani svi žitelji grada Ploča.

Vijećnica Ana Musa predložila je nadopunu dnevnog reda točkom prijedloga donošenja odluke o odbacivanju mogućnosti izgradnje termoelektrane u Pločama. Predsjednik Vijeća Davor Mihaljević vijećnike je obavijestio da je upoznat s dopisom udruge Škanj, te se slaže da o ovoj temi treba raspravljati i zaključuje: „Svaka rasprava o ovoj uistinu bitnoj temi, a bez informacija od strane Ministarstava, Vlade, predsjednika RH, Skupštine DNŽ i Luka Ploče energije o statusu tog projekta, nema smisla. Tematska sjednica mora biti obrazložena i svima je u interesu da se o ovoj vrlo važnoj temi raspravlja na Gradskom vijeću, sve drugo i svako drugo izjašnjavanje neće donijeti našim građanima nikakvu pravovaljanu odluku, već će biti samo politiziranje“. Nakon stanke u kojoj su vijećnici koncenzusom dogovorili stav da na 10.sjednici tema termoelektrane ne bude samo jedna od točaka dnevnog reda, već rasprava isključivo na tematskoj sjednici, vijećnica Ana Musa povukla je taj prijedlog točke dnevnog reda.

Točkama dnevnog reda koje su uslijedile prihvaćena su sljedeća polugodišnja Financijska Izvješća i Izvješća o radu: JU IZVOR (11 ZA, 4 SUZDRŽANA), DJEČJEG VRTIĆA PLOČE (jednoglasno prihvaćeno), VATROGASNE POSTROJBE PLOČE (11 ZA, 1 PROTIV, 3 SUZDRŽANA), RADIO POSTAJE PLOČE (NIJE PRIHVAĆENO 1 ZA,4 PROTIV,8 SUZDRŽANIH), AUTOBUSNOG KOLODVORA PLOČE, (JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO) PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PLOČE (11 ZA,2 PROTIV) I NARODNE KNJIŽNICE PLOČE ( JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO) , dok Izvješća o radu Doma športova i Komunalnog d.o.o. nisu se ni našla na dnevnom redu s obzirom da nisu dostavljeni, usprkos obvezi kojom su to morali napraviti do 31. srpnja.