Politika i gospodarstvo

Održan sastanak na temu budućih centara kompetencije u Zagrebu

U Zagrebu je u Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske održan sastanak na temu budućih centara kompetencije od kojih će se neki unutar pet tematskih područja kandidirati za sredstva iz Europske Unije. Na sastanku su uime Dubrovačko-neretvanske županije, uz stručnu podršku Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, pripremljeni prijedlog Centra za kompetencije za agrume i druge južne kulture iznjele zamjenica župana Marija Vučković i direktorica Regionalne razvojne agencije Dunea Melanija Milić.
Centar će se trebao kandidirati na skori natječaj MINGO-a za prehrambeno-prerađivački sektor, područje biotehnologije i bio-ekonomije, akomponente I&R&I koje bi se provodile u suradnji s Zavodom za mediteranske kulture, Sveučilišta u Dubrovniku za Centar kompetencija za agrume su sljedeće:

  • Razvojno istraživački rad na introdukciji novih ranih i kasnih sorata mandarina, te selekcijski rad na postojećem sortimentu mandarina radi produljenja snabdijevanja tržišta svježim plodovima mandarina čime će se smanjiti sezonalnost tog proizvoda te povećati konkurentnost domaćih proizvođača na tržištu;
  • Razvojno istraživački rad na introdukciji novih sorata i klonova ostalih agruma čija je trenutna proizvodnja nedovoljna za podmirivanje tržišta RH, čime će se proširiti paleta različitih plodova agruma u svježem stanju, povećati konkurentnost domaće agrumarske proizvodnje, te u isto vrijeme smanjiti ovisnost prehrambeno prerađivačke industrije o uvozu istih kao sirovine za preradu;
  • Razvojno istraživački rad na certificiranom (virus-free) sadnom materijalu radi unapređenja gospodarskih, kemijsko fizikalnih i organoleptičkih karakteristika ploda i povećanja proizvodnje;
  • Unapređenje tehnologije proizvodnje eteričnih ulja od agruma radi korištenja u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji;
  • Razvojno istraživački rad u određivanju optimalnih rokova berbe za svaku pojedinu vrstu i sortu agruma, kako bi se pomoglo proizvođačima da postignu vrhunsku kvalitetu ploda, te time na tržište plasiraju proizvod visoke kvalitete i vrijednosti;
  • Pomoć proizvođačima pri određivanju optimalnih uvjeta za čuvanje ploda, produženja života na polici, pakiranju, certificiranju i ostalim vidovima postizanja dodane vrijednosti proizvoda
  • Razvojno istraživački rad na unapređenju zaštite agruma od bolesti i i štetnika;
  • Razvojno istraživački rad na unapređenju prerade i dobivanja finalnih prehrambenih proizvoda od plodova agruma, kako bi proizvođači postali konkurentni i prepoznatljivi u tom segmentu proizvodnje na domaćem i inozemnom tržištu.

Projekt je iniciran od Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije Dunea d.o.o. i Dubrovačko-neretvanske županije, a za njegovu kandidaturu osigurana je podrška udruge proizvođača „Mandarina“, otkupljivača na području doline Neretve, Sveučilišta u Dubrovniku putem Zavoda za mediteranske kulture, te lokalne samouprave.
Projektu vrijednom 2,7 milijuna eura u prve dvije faze cilj je osnivanje, opremanja i razvoj Centra kompetencija za agrume, te poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije u sektoru agrumarstva. Dodatno se planira razvoj novih proizvoda, dizajna i pakiranja baziranih na proizvodnji i preradi agruma, te uvrštavanje u turističku ponudu s ciljem podizanja prepoznatljivosti regije, promocije turizma i lokalnih proizvođača, što je kompatibilno i namjeri osnivanja novog dislociranog studija u Pločama koji nosi radni naziv Studij biomediteranske kulture.
Prezentacija je ocijenjena dobro pripremljenom u Ministarstvu gospodarstva, a poseban značaj projektu daje združenost lokalne i područne samouprave, znanstvenog i poslovnog sektora u namjeri njegova ostvarenja.