Politika i gospodarstvo

Održan radni sastanak na temu “štandova uz magistralu”

Danas je u uredu gradonačelnika Ploča Krešimira Vejića održan radni sastanak na temu iznalaženja rješenja za legalan nastavak rada „štandova uz Neretvu“. Na sastanku su sudjelovali: sam gradonačelnik Krešimir Vejić, njegov zamjenik Mate Dugandžić, zatim predstavnik Hrvatskih voda Joško Erceg, Hrvatskih cesta Ivica Tutman, v.d. Pročelnika za ruralni razvoj i poljoprivredu DNŽ Ivica Prović, nekoliko prodavača na spornim štandovima uz magistralu, te gradske službe.

Naime, problem prodaje poljoprivrednih proizvoda na nelegalno postavljenim štandovima uz magistralu, postoji odavno, no najnovija zbivanja, točnije, Rješenje o hitnom izmještanju istih, koje je vlasnicima naložila vodopravna inspekcija, ovaj je problem aktivirila, a ljudima koji ovdje godinama rade, onemogućila daljnju prodaju, te dala rok za njihovim uklanjanjem.

Svjesni zakonskih regulativa, i na ovom sastanku vlasnici štandova su ponovili da je jedino što žele legalna pozicija za prodaju svojih proizvoda, ne bježeći i od eventualnih koncesijskih obveza.


Gradonačelnik Ploča Vejić zahtjevao je od predstavnika spomenuta dva javna poduzeća (Hrvatske vode, Hrvatske ceste), prijedlog prihvatljivih pozicija, kako bi ljudi nastavili s radom, te na taj način priskrbili sredstva za život.

„Smatram da je mnogima od ovih ljudi ovo jedini vid prihoda i o ovom im ovisi egzistencija, tako da uistinu ne mogu zamisliti negativne razmjere ukidanjem prava na rad, što zapravo nameće naložena im obveza uklanjanja štandova. Kao gradonačelnik, spreman sam stati uz njih, te molim prisutna dva javna poduzeća da nam daju prihvatljivu poziciju na koju bi se spomenuta prodajna mjesta mogla izmjestiti, a koja bi udovoljavala zakonskim regulativama Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta, a nadalje će Grad Ploče kao nositelji projekta, prema dogovorenom, odraditi potrebno“, između ostalog rekao je gradonačelnik Vejić.

Joško Erceg, predstavnik Hrvatskih voda konstatirao je kako ovaj problem postoji godinama i da je izmještanje štandova s ovog područja, prema mišljenju Hrvatskih voda, neminovno i naloženo je sukladno zakonskim regulativama. Na prigovore predstavnika prodavača, Erceg je nadodao da su krajnji proces uklanjanja štandova, „ubrzale“ i međusobne prijave vlasnika štandova. Rekao je, nadalje, da se zakonskih regulativa treba držati i da od toga neće odstupiti, te mišljenje o ovom problemu ostaje isto, bez fleksibilnosti.

Na gradonačelnikov upit da izdvoji prihvatljivu poziciju na koju bi se postojeći štandovi trebali izmjestiti, odgovorio je potvrdno, te se, sukladno zaključku ovoga sastanka, do 10. ožujka čeka odgovor Hrvatskih voda o mogućim pozicijama.

S druge strane, vrlo bitan akter u ovoj priči jesu i Hrvatske ceste u ime kojih je danas na sastanku Ivica Tutman naglasio da je njihova zadaća štititi cestovni pojas. Upoznao je prisutne i s nalazom prometne inspekcije, koja je također spomenute štandove ocijenila kao opasne, te navela da direktno ugrožavaju promet.

Hrvatske ceste će također izdvojiti uvjete, te odgovoriti na upit gradonačelnika Vejića i ponuditi prihvatljive pozicije. Spremni su, nadalje, iz Hrvatskih cesta biti na raspolaganju za projekt realizacije novih pozicija, a čiji će nositelj biti Grad Ploče.

Pročelnik pri DNŽ Prović također je podržao inicijativu za spomenutim upitom za prihvatljivim pozicijama, a koje će, dakle, Hrvatske vode i Hrvatske ceste Gradu Pločama dostaviti, zaključno s danom 10.ožujka 2016.

Tražeći rješenje za ljude koji, na neki način, grade i čine neretvansku tradiciju, gradonačelnik Vejić apelirao je i na činjenicu kako ovaj problem i situaciju treba sagledavati s jednakim pristupom od Metkovića do Ploča, s jednakim uvjetima i mjerilima za sve.

Shvaćajući da je ovo za vlasnike štandova od životne važnosti, gradonačelnik Vejić i zamjenik Dugandžić obećali su da će svoj apel za rješavanjem ovog problema poslati i do najviših instanci, tražeći način nastavka nesmetanog rada, sada već javnosti dobro poznatih, „ljudi s neretvanske magistrale“.

„Ne želimo nove socijalne slučajeve, ne želimo zatvoriti oči na uzimanje kruha iz ruku ljudi koji su voljni i željni raditi i priskrbiti za svoje obitelji, stoga ćemo učiniti sve da svoje pravo na rad i dobiju. Nadamo se uspjehu rješavanja ovog problema, uz poštovanje zakonski postavljenih kriterija“, za kraj su poručili gradonačelnik Vejić i dogradonačelnik Dugandžić.