Politika i gospodarstvo

ODOBRENO 400 TISUĆA KUNA: Gradi se fotonaponska elektrana na Dvorani

Grad Ploče je prošli tjedan zaprimio Odluku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o pozitivnoj ocjeni projekta Ugradnje fotonaponske elektrane na objekt Doma športova u Pločama kojeg je Grad prijavio u rujnu 2020. godine na javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene temeljem izrađenih glavnih projekata i troškovnika sa čijom se izradom započelo u ožujku 2020. godine.

Izrađivač dokumentacije je od Grada Ploča zaprimio potrebne ulazne parametre (tlocrte krovnih ploha objekata, potrošnju električne energije za 12 mjeseci 2019. godine, uključujući mrežarinu) kako bi se izradila okvirna kalkulacija i procjena instalirane snage fotonaponske elektrane, podijelio je na svom profilu gradonačelnik Mišo Krstičević.

“Apsolutni nam je prioritet bio iznaći model sufinanciranja same ugradnje fotonaponskih elektrana i u tome smo uspjeli rasterećujući na taj način gradsku blagajnu, a posredno i građane Grada Ploča. Odobreno nam je 40%-tno sufinanciranje ugradnje sustava čime se i planirano razdoblje povrata investicije, sa predviđenih 7 godina smanjuje na < 5godina. Projektirani vijek uporabe ugrađene opreme fotonaponske elektrane je 25 godina što znači da će Dom športova, nakon razdoblja povrata investicije i dalje konzumirati besplatnu električnu energiju još 20ak godina.
Nazivna snaga fotonaponskog postrojenja na krovištu Doma športova u Pločama bit će 112,86 kW, a predviđena godišnja neto proizvodnja 132.714,00 kWh, što će nam u odnosu na prosječnu godišnju potrošnju, generirati višak od 89.448,13 kWh kojeg ćemo plasirati u mrežu ili iskoristiti za dodatne potrebe Doma športova u Pločama” – napisao je gradonačelnik Krstičević.


Procijenjena vrijednost investicije izgradnje fotonaponskog postrojenja je 1.035.000,00 kn, a osigurano sufinanciranje 400.471,01 kn.

“Odobreno sufinanciranje je potvrda na smjer razvoja kojeg protežiramo uvažavajući aspekte povećanja energetske učinkovitosti, smanjenja po okoliš negativnih učinaka i osiguranja sufinanciranja za pripremljene projekte u najvećoj mogućoj mjeri.

Ovo je prvi u nizu projekata koje smo pripremili i prijavili za sufinanciranje, a solarna će elektrana na Domu športova u Pločama biti prvi takav sustav ugrađen na objekte u vlasništvu Grada Ploča.

Dragi sugrađani, od prvog dana radimo mukotrpno i odgovorno, a rezultati rada su upravo ono što nam daje dodatnu energiju i motivaciju za nastavak. Pozitivna ocjena navedenog projekta, privlačenje financijskih sredstava i krajnja realizacija projekta je samo jedan u nizu ostvarenih rezultata.

Sustav fotonaponske elektrane će se izgraditi na objektu Doma športova koji se nalazi u ulici Tina Ujevića, pa se nadam da isti neće ponovo biti trn u oku svim onim jalnuškim diletantima (da citiram prvog hrvatskog predsjednika) koji se ne mogu pomiriti sa činjeničnim rezultatima rada.

♻️♻️♻️ #gradimoGrad #ploceEkoGrad” – objavio je pločanski gradonačelnik.