Politika i gospodarstvo

Odlukom Gradskog vijeća, Grad Ploče pristupio Udruzi gradova RH

Na 4.sjednici Gradskog Vijeća Grada Ploča, sazvanoj po hitnoj proceduri, a kojom je presjedavao Davor Mihaljević predsjednik Gradskog Vijeća, sa četrnaest glasova za i dva protiv i jednim suzdržanim, Grad Ploče pristupio je Udruzi gradova RH. Sjednici su uz svih 17 vijećnika, nazočili i gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić i zamjenik gradonačelnika Zdenko Mateljak.

Ovoj nacionalnoj, nestranačkoj i nepristranoj zajednici gradova glavni cilj je poticanje suradnje jedinica lokalne samouprave i promicanje zajedničkih interesa gradova u Republici Hrvatskoj.

Gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić, kao predlagatelj ovog Prijedloga, prije same rasprave vijećnicima je obrazložio hitnost procedure kojoj se moralo pristupiti kako bi Grad Ploče svojim članstvom mogao sudjelovati u raspravama i svim aktivnostima Udruge gradova RH.


„Iskustvo koje se stiče participiranjem u ovoj Udruzi od višestruke je koristi za svaki učlanjeni grad. Putem članstva  jedinice lokalne samouprave, a trenutno Udruga broji 104 člana od ukupno 127 gradova u RH, dobit će priliku pratiti rad Hrvatskog sabora, Vlade RH i nadležnih ministarstava, ali i što je iznimno važno, izravno sudjelovati u izradi prijedloga novih zakona, odnosno izmjena i dopuna zakona na prijedlog članica“,  rekao je gradonačelnik Vejić nadodavši kako je ovo prilika i način da se „čuju“ problemi i malih jedinica lokalne samouprave te uvaže i njihovi prijedlozi utemeljeni na iskustvu u lokalnoj zajednici.

Udruga gradova RH do sada je radila na nizu određenih projekata u kojima je ostvarila bolju poziciju gradova; npr: Zakon o financiranju lokalne i područne samouprave(povećanje općeg udjela gradova u porezu na dohodak za 3%), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi , Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (ostvarenje udjela od 8 % u vodnom doprinosu), te je podnosila niz zakonskih prijedloga iz saborske procedure, a od iznimnog značaja za lokalnu samoupravu, posebno gradove: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o otpadu, Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom.

Imovinu Udruge gradova RH  čine novčana sredstva stečena uplatom članarina, prilozima sponzora i donatora, obavljanjem vlastite djelatnosti i dotacijama.  Odlukom o kriterijima za utvrđivanje visine članskog doprinosa iz 2003. Utvrđeno je da članarina iznosi 0,45 promila prihoda proračuna grada prema izvršenju proračuna za proteklu godinu. Sukladno tome, obračun članarine za Grad Ploče iznosio bi 5.431,71 kunu godišnje.

 

ploce.hr