Ekologija Politika

ODLAGALIŠTE LOVORNIK: Započela sanacija vrijedna skoro 9 milijuna kuna, rok 150 dana

Kako se moglo iščitati iz objave gradonačelnika Krstičevića prilikom prezentacije Proračunskog vodiča za 2022. godinu, sanacija komunalnog odlagališta Lovornik formalno je započela 8. veljače 2022. godine.


Trajat će 150 dana i iznositi 8.657.379,19 kuna (uključeno sufinanciranje FZOEU, Općine Gradac i Općine Slivno).

U formalnom smislu sanacija predstavlja rezultat svih odrađenih predradnji: izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole, ishođenje pozitivnog mišljenja Ministarstva, rješavanje vlasničkih odnosa, izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole, osiguranje proračunskih sredstava, provođenje postupka javne nabave, odabir izvođača i nadzora.

U tehničkom smislu, projekt će biti izveden na način da će se izvesti 2 etape:

• Etapa 1: rješavanje ulazno – izlazne zone sa svim pratećim sadržajima (ulazna vrata, ograda, porta, objekt za zaposlene, sabirni bazen za otpadne vode, vaga, taložnik i separator, parkiralište, prometnica i plato za pranje vozila),
• Etapa 2: sanacija plohe za odlaganje otpada (izgradnja donjih brtvenih slojeva i zaštitnih nasipa, odzračnici za otplinjavanje, obodni kanal, sabirni bazen)

“Finalno, s ljudskog aspekta, radimo ispravan potez čiji će ishod biti zaštita zdravlja sugrađana, zaštita okoliša i završetak jedne loše epizode neadekvatne skrbi za bitno i loše posloženih prioriteta” – komentirao je sanaciju Mišo Krstičević.

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni