Politika i gospodarstvo

Odbijen zahtjev za produženje roka prijave na Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta

Dolina Neretve by Wikipedia

Predmet: Gradske službe Grada Ploča Agenciji za poljoprivredno zemljište uputile zahtjev za produženjem roka prijave na Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta

Agencija: Dovoljno smo najavaljivali raspisivanje javnih poziva, vremena je bilo, produženje roka nećemo odobriti

Gradske službe uputile su nekoliko upita Agenciji za poljoprivredno zemljište za produženjem roka prijave na Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta. Naime, zbog mnogih dvojbi u tumačenju procedure, ispunjavanju obrazaca i niza nedoumica prilikom posebnih situacija na terenu, gradske službe smatrale su potrebitim produženje roka kako bi se poljoprivrednicima omogućilo da spomenuto usklade.


Između ostalog, uočene su brojne nejasnoće i nelogičnosti, te otvorena pitanja koja dovode čak u pitanje i mogućnost pravične provedbe natječaja.
Kao jedno od otvorenih pitanja pojavila se neusklađenost kultura upisanih u katastru sa stanjem na terenu, zatim i nepriilagođenost javnog poziva konkretnim prilikama u cijeloj dolini Neretve glede registracije strojeva i sl.

Sve informacije s terena i konkretni upiti poljoprivrednika ukazuju na to kako se dvojbe koje su se pojavile odnose upravo na opcije ispunjavanja koje uvjetuju obrasci gospodarskog programa bez mogućnosti varijacija, odnosno navođenja specifičnih slučajeva.
Gradske službe sa svim spomenutim upoznale su Agenciju za poljoprivredno zemljište, no od iste je došao dopis u kojem zahtjev Grada Ploča smatraju neosnovanim, te se rok za prijave za Javni zakup ne produžuju.

Podsjećamo, s obzirom da Agencija nije odobrila produženje roka, jučer je bio zadnji dan za prijavu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Ploča.