Politika i gospodarstvo

Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Grad Ploče za potencijalne korisnike, u suradnji sa Savjetodavnom službom i LAG-om Neretva, organizira radni sastanak na temu Pravilnika i Natječaja za tip operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”, iz Programa Ruralnog razvoja 2014.-2020.

Pozivamo zainteresirane proizvođače pogođene elementarnom nepogodom na Radni sastanak koji će se održati 18.10.2017. godine u Pučkom učilištu s početkom u 17:00h.

Potporu mogu ostvariti pravne i fizičke osobe koje su prijavile štetu nadležnim općinskim i gradskim povjerenstvima, a upisane su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.


Letak s više informacija preuzmite klikom na ovaj link.