Politika i gospodarstvo

Objavljeni Javni natječaji za dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2020. godini

Grad Ploče objavio je Javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava iz Gradskog proračuna udrugama za 2020. godinu.

Natječaji su podijeljeni u pet kategorija, a klikom na link možete pronaći svu potrebnu dokumentaciju za prijavu:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od datuma raspisivanja Natječaja, a završava 6. ožujka 2020. godine do 12.00 sati.