Politika i gospodarstvo

Objavljen natječaj za davanje u podzakup plažnog objekta na plaži u Pločama „Tehnička radionica“

Razvojna agencija Grada Ploča, PLORA d.o.o., raspisala je N A T J E Č A J za davanje u podzakup plažnog objekta na plaži u Pločama „Tehnička radionica“.

Pisane ponude dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Razvojna agencija Grada Ploča PLORA d.o.o, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče ili osobno u Razvojnu agenciju sa naznakom – Natječaj za plažni objekt na plaži „Tehnička radionica“ – NE  OTVARATI, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Agencije. Datum objave je 21. svibnja 2019.

Otvaranje ponuda obavit će se javno u prostorijama Agencije, Trg kralja Tomislava 23, Ploče, dana 30. svibnja 2019. godine u 11:00 sati.


U prilogu pogledajte uvjete natječaja: