Politika i gospodarstvo

Objavljen javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča

Grad Ploče objavio je u Narodnim novinama dana 02.10.2020. godine Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– Magistar/magistra ili stručni specijalist/specijalistica ekonomske ili tehničke struke ili visoka stručna sprema ekonomske ili tehničke struke
– Najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
– Položen državni stručni ispit
– Poznavanje rada na računalu


Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, s naznakom „Za Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča – ne otvaraj.“

Potpuni tekst Javnog natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici, u kategoriji Dokumenti.