Politika i gospodarstvo

Obavijesti maslinarima i vinogradarima

Obavijest vinogradarima!

Na većini lokaliteta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji od jučer je palo 20 mm kiše.Dnevnom temperatura se kreće od 22-25⁰C , a porast mladica vinove loze je od 20-40 cm. Ovakvi uvjeti omogućiti će primarnu infekciju uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Kako se nestabilno vrijeme nastavlja i u drugom tjednu savjetujemo napraviti zaštitu jednim od pripravaka : Mikal flash WG , Alfil WG, Alfil duplo, Momentum trio, Antracol combi, Galben M, Mildicut SC, Ridomil gold combi, Ridomil gold MZ Pepite, Fantic M , Pergado MZ, WG,Equatio PRO,Electis WG, Curzate F SC.


Vremenske prilike pogoduju razvoju i infekcijama uzročnikom pepelnice (Erysiphe necator). Preporučamo zaštitu napraviti jednim od pripravaka : Topas, Crystal KS, Talendo EC, Nativo 75 WG , Collis SC, Domark ME ,Dynali EC, Falcon EC, Folicur EW ili Difcor EC uz dodatak pripravka na osnovi sumpora.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi na etiketi zaštitnog sredstva!

 

Obavijest maslinarima!

Na cijelom području Dubrovačko-neretvanske županije ulov 1. generacije maslinina moljca ( Prays oleae) je iznad praga štetnosti. Leptir maslininog moljca odlaže jaja u čašku cvijeta, a gusjenica koja se razvija izgriza cvjetni pup . Radi umanjenja šteta od navedenog štetnika preporučamo provođenje kemijske zaštite neposredno pred pucanje rese ili najkasnije kad je otvoreno 5% cvjetova. Zaštitu protiv cvjetne generacije maslinina moljca moguće je napraviti jednim od pripravaka: obaviti Baturad WP, Biobit WP ili Neemazal-T/S (dozvola u ekološkoj proizvodnji) ili pripravkom Imidan 50 WG.

Pripravke koristiti sukladno uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja.

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba