Politika i gospodarstvo

Obavijest vinogradarima: Vremenske prilike pogoduju razvoju plamenjače

U Dubrovačko–neretvanskoj županiji vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog porasta listova i mladica.

Nestabilne vremenske prilike s povremenim oborinama i povišenom relativnom vlagom zraka te temperaturama od 20-26 ⁰C pogoduju razvoju i infekcijama uzročnicima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice (Erysiphe necator) te ranog botritisa –sive plijesni (Botrytis cinerea) kod osjetljivih sorata.

U takvim okolnostima preporučujemo uporabu sistemičnih pripravaka za zaštitu od navedenih uzročnika, uz napomenu da pripravci koji u sebi imaju djelatnu tvar folpet postrano djeluju i na uzročnika sive plijesni.


Zaštitu od plamenjače vinove loze moguće je napraviti jednim od pripravaka: Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio, Curzate F, Pergado F, Vincare,Acrobat MZ, Forum star , Ampexio, Actlet F i dr. U vinogradima sa vidljivim znakovima infekcije plamenjačom (žuta uljana pjega) prednost dati pripravcima Acrobat MZ i Forum Star.

Zaštitu od pepelnice vinove loze moguće je napraviti jednim od pripravaka: Karathane Gold 350 EC, Systhane 20 EW,Stroby DF, Mystic EC, Spirox, Nativo WG, Prosper CS 300,Topas 100 EC, Luna experience, Indar 5 EW ,Talendo, Talendo extra, Collis, Sercadis, Sinstar, Cyflamid 5 EW i dr.

Mjere zaštite planirati prema razvojnom stadiju vinove loze, vremenskim prilikama te razmacima između mjera zaštite , a u slučaju da padne više od 20 mm oborina potrebno je ponoviti tretiranje.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr